Lees hier het
inkoopbeleid
Navigatie

Open hier het
navigatie menu

Bekijk de complete
inkooponderwerpen

Per beleidsonderwerp worden de uitgangspunten toegelicht. Vanuit daar klikt u verder naar onze website waar het complete inkoopdocument te vinden is, inclusief inkoopspecificaties en tijdslijnen.

Lees hier het
inkoopbeleid
Navigatie

Bekijk de complete
inkooponderwerpen

Disclaimer


Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten en in de inkoopprocedure toe te passen of een wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen, indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare financiële ruimte, de afspraken die Zilveren Kruis met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dient te maken, dan wel een wijziging betreffen van de Zvw-aanspraken of een voortschrijdend inzicht op basis van ontwikkelingen in de zorg.

Kwaliteit

Innovatie

Proces inkoop

Per beleidsonderwerp worden de uitgangspunten toegelicht. Vanuit daar klikt u verder naar onze website waar het complete inkoopdocument te vinden is, inclusief inkoopspecificaties en tijdslijnen.

Naleving & Controle