Ouderen langer
thuis

Zilveren Kruis wil het voor ouderen mogelijk maken om zo lang mogelijk op verantwoorde wijze zelfstandig thuis te blijven wonen. Een belangrijk onderdeel om dit te bereiken is het organiseren van toegang tot het eerstelijns verblijf voor ouderen die door omstandigheden tijdelijk meer thuis kunnen wonen. Het doel is om ouderen niet meer onnodig in ziekenhuis te laten verblijven door deze zorg zoveel mogelijk naar de eerste lijn te verplaatsen.

Voor ouderen is het ziekenhuis niet de beste plaats

Bij een oudere die zelfstandig thuis woont, kan zich altijd een situatie voordoen die om snelle hulp vraagt. De oudere komt doorgaans eerst bij de huisarts terecht en mogelijk daarna op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Nadat de diagnose is gesteld en behandeling is gegeven, wordt in sommige gevallen besloten om de patiënt door omstandigheden toch op te nemen in een ziekenhuis. Ook in situaties dat er slechts eenvoudige verpleegkundige hulp nodig is. Bijvoorbeeld een alleenstaande met een behandeling voor een botfractuur of een oudere met verwardheid bij dementie.

Een andere situatie waarbij ouderen onnodig in het ziekenhuis verblijven is het afmaken van een antibioticakuur na een acute infectie of een operatie. In deze situatie kan de resterende behandeling beter worden voortgezet in een minder specialistische omgeving.

In bovenstaande gevallen is het ziekenhuis niet de noodzakelijke plek voor deze patiënt. De zorg die er wordt geboden kan ook elders worden geleverd en voor een oudere is een ziekenhuis geen goede omgeving om te herstellen.  

Title
1 / 2
We verkennen de mogelijkheden voor
eerstelijns verblijf

Met dit in het achterhoofd wil Zilveren Kruis voorkomen dat ouderen in het ziekenhuis verblijven als ook een andere oplossing mogelijk is. Het feit dat eerstelijns verblijf sinds 2017 onder de Zorgverzekeringswet valt, schept ruimte om hierin stappen te zetten. We verkennen daarom nu de relatie tussen het ziekenhuis en het eerstelijns verblijf. Door behandelpaden te volgen, brengen we in kaart of verwijzingen naar de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnamen van ouderen altijd nodig zijn. En op basis van onze declaratiedata willen we kwantificeren om hoeveel ligdagen het gaat. Deze informatie helpt ons om per regio in kaart te brengen of voldoende eerstelijns verblijf beschikbaar is. Tegelijkertijd stimuleren we aanbieders van eerstelijns verblijf om 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor opname van ouderen en inzicht te geven in de beschikbare capaciteit.  

2 / 2
Ouderen langer thuis

Zilveren Kruis wil het voor ouderen mogelijk maken om zo lang mogelijk op verantwoorde wijze zelfstandig thuis te blijven wonen. Een belangrijk onderdeel om dit te bereiken is het organiseren van toegang tot het eerstelijns verblijf voor ouderen die door omstandigheden tijdelijk meer thuis kunnen wonen. Het doel is om ouderen niet meer onnodig in ziekenhuis te laten verblijven door deze zorg zoveel mogelijk naar de eerste lijn te verplaatsen.

Wat is voor u nog meer interessant

Voor ouderen is het ziekenhuis niet de beste plaats

Bij een oudere die zelfstandig thuis woont, kan zich altijd een situatie voordoen die om snelle hulp vraagt. De oudere komt doorgaans eerst bij de huisarts terecht en mogelijk daarna op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Nadat de diagnose is gesteld en behandeling is gegeven, wordt in sommige gevallen besloten om de patiënt door omstandigheden toch op te nemen in een ziekenhuis. Ook in situaties dat er slechts eenvoudige verpleegkundige hulp nodig is. Bijvoorbeeld een alleenstaande met een behandeling voor een botfractuur of een oudere met verwardheid bij dementie.

Een andere situatie waarbij ouderen onnodig in het ziekenhuis verblijven is het afmaken van een antibioticakuur na een acute infectie of een operatie. In deze situatie kan de resterende behandeling beter worden voortgezet in een minder specialistische omgeving.

In bovenstaande gevallen is het ziekenhuis niet de noodzakelijke plek voor deze patiënt. De zorg die er wordt geboden kan ook elders worden geleverd en voor een oudere is een ziekenhuis geen goede omgeving om te herstellen.  

We verkennen de mogelijkheden voor
eerstelijns verblijf

Met dit in het achterhoofd wil Zilveren Kruis voorkomen dat ouderen in het ziekenhuis verblijven als ook een andere oplossing mogelijk is. Het feit dat eerstelijns verblijf sinds 2017 onder de Zorgverzekeringswet valt, schept ruimte om hierin stappen te zetten. We verkennen daarom nu de relatie tussen het ziekenhuis en het eerstelijns verblijf. Door behandelpaden te volgen, brengen we in kaart of verwijzingen naar de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnamen van ouderen altijd nodig zijn. En op basis van onze declaratiedata willen we kwantificeren om hoeveel ligdagen het gaat. Deze informatie helpt ons om per regio in kaart te brengen of voldoende eerstelijns verblijf beschikbaar is. Tegelijkertijd stimuleren we aanbieders van eerstelijns verblijf om 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor opname van ouderen en inzicht te geven in de beschikbare capaciteit.