Hartzorg Thuis

De inzet van eHealth versterkt de eigen regie van de chronische hartpatiënt en voorkomt onnodig bezoek aan de arts. Sinds medio 2016 kunnen onze klanten bij Cardiologie Centra Nederland terecht voor HartWacht. Met HartWacht meet de patiënt thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Geeft de uitkomst aanleiding tot actie, dan triageert de hartfalenverpleegkundige.

We willen telebegeleiding voor meer
klanten toegankelijk te maken

Uiteindelijk willen we dat telebegeleiding beschikbaar is voor alle patiënten die ervoor in aanmerking komen. Dit is ook de wens van de Hart&Vaatgroep. 

Title
1 / 1
Telecardiologie vraagt om gefaseerde
vervolgstappen


Telecardiologie is nog in ontwikkeling. Er is nog meer onderzoek nodig om te bepalen voor welke patiëntengroepen en op welke wijze de meeste meerwaarde kan worden gecreëerd. Wij willen de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg stimuleren onder de beleidsregel innovatie. Op dit moment is er geen passende bekostiging. Met de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit verkennen we de mogelijkheden om de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg te bekostigen uit het verzekerde pakket. Hiermee willen we barrières in de toepassing wegnemen. Zodra er passende financiering is, maken wij bekend onder welke voorwaarden we deze innovatie willen inkopen binnen de bestaande middelen.

Title
2 / 2

Telecardiologie is nog in ontwikkeling. Er is nog meer onderzoek nodig om te bepalen voor welke patiëntengroepen en op welke wijze de meeste meerwaarde kan worden gecreëerd. Wij willen de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg stimuleren onder de beleidsregel innovatie. Op dit moment is er geen passende bekostiging. Met de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit verkennen we de mogelijkheden om de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg te bekostigen uit het verzekerde pakket. Hiermee willen we barrières in de toepassing wegnemen. Zodra er passende financiering is, maken wij bekend onder welke voorwaarden we deze innovatie willen inkopen binnen de bestaande middelen.

Telecardiologie vraagt om gefaseerde vervolgstappen 
We continueren de meerjarenstrategie

We continueren voor 2018 het al in gang gezette inkoopbeleid: daar waar mogelijk scherp inkopen binnen de derde en vierde deelmarkt. Het volumerisico nemen wij op ons voor de ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor nacalculatie. Ook kopen wij een aantal dure geneesmiddelen op een beperkt aantal plekken in als dit om redenen van kwaliteit de beste optie is. In de regel volgen we hierin de beroepsgroep, maar we zijn wel zelf leidend in het bepalen van het eigen concentratiebeleid van Zilveren Kruis

Title
3 / 3

De inzet van eHealth versterkt de eigen regie van de chronische hartpatiënt en voorkomt onnodig bezoek aan de arts. Sinds medio 2016 kunnen onze klanten bij Cardiologie Centra Nederland terecht voor HartWacht. Met HartWacht meet de patiënt thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Geeft de uitkomst aanleiding tot actie, dan triageert de hartfalenverpleegkundige.

Hartzorg Thuis

Wat is voor u nog meer interessant

Uiteindelijk willen we dat telebegeleiding beschikbaar is voor alle patiënten die ervoor in aanmerking komen. Dit is ook de wens van de Hart&Vaatgroep. 

We willen telebegeleiding voor meer
klanten toegankelijk te maken

Telecardiologie is nog in ontwikkeling. Er is nog meer onderzoek nodig om te bepalen voor welke patiëntengroepen en op welke wijze de meeste meerwaarde kan worden gecreëerd. Wij willen de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg stimuleren onder de beleidsregel innovatie. Op dit moment is er geen passende bekostiging. Met de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit verkennen we de mogelijkheden om de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van zorg te bekostigen uit het verzekerde pakket. Hiermee willen we barrières in de toepassing wegnemen. Zodra er passende financiering is, maken wij bekend onder welke voorwaarden we deze innovatie willen inkopen binnen de bestaande middelen.

telecardiologie vraagt om gefaseerde vervolgstappen