Zorg in de Wijk

Zorg in de wijk is één van de twee manieren waarop we wijkverpleging inkopen. Met het inkoopbeleid 2018 maken we afspraken met een selectief aantal aanbieders over de levering van wijkverpleging. En we gaan de zorg op een andere manier bekostigen waardoor er meer ruimte ontstaat voor andere oplossingen.  

We hebben heldere doelen geformuleerd

We hebben met verschillende partijen knelpunten in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een vijftal doelen:

 1. Meer ruimte geven aan het bevorderen van preventie en zelfredzaamheid van onze klanten.
 2. De kwaliteit van zorg in de wijk verbeteren door te sturen op uitkomsten.
 3. De coördinerende rol van de wijkverpleegkundige in het zorglandschap stimuleren.
 4. Meer ruimte geven aan het benutten van innovaties.
 5. Terugdringen van onnodige zorg (doelmatigheid).

Op deze manier verwachten we zorgaanbieders de ruimte te geven om de zorg in te vullen zoals dit voor onze klanten het beste past. Ook verwachten we dat hierdoor de samenwerking tussen zorgaanbieders en de huisarts, ziekenhuizen en het sociale domein verbetert. 

Title
1 / 2
Het beleid passen we op een aantal
onderdelen aan

De nieuwe initiatieven hebben een andere opzet waarmee we onder andere de keuzevrijheid voor klanten en de aansluiting op bestaande structuren in wijken willen borgen. Voor 2018 passen we het beleid op een aantal onderdelen aan. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 1. We selecteren meerdere aanbieders per wijk.
 2. De indicatiestelling voor wijkverpleging en PGB wordt door geselecteerde aanbieders uitgevoerd.
 3. We veranderen het bekostigingsmodel.
Title
2 / 2
We breiden uit naar drie nieuwe regio’s

In de regio’s Zwolle, Utrecht en Ommen-Hardenberg kopen we al op deze wijze in. Voor 2018 voegen we hier drie nieuwe regio’s aan toe: Amsterdam, Almere en Hoogeveen-De Wolden. De regio’s zijn geselecteerd op basis van drie criteria: een groot aantal aanbieders,  potentieel in doelmatigheid en een groot marktaandeel van Zilveren Kruis. Vervolgens is het draagvlak onder de zorgaanbieders, de huisartsen, de ziekenhuizen en de gemeenten een belangrijk criterium geweest in de selectie.

Zorg in de Wijk

Zorg in de wijk is één van de twee manieren waarop we wijkverpleging inkopen. Met het inkoopbeleid 2018 maken we afspraken met een selectief aantal aanbieders over de levering van wijkverpleging. En we gaan de zorg op een andere manier bekostigen waardoor er meer ruimte ontstaat voor andere oplossingen.  

Wat is voor u nog meer interessant

We hebben heldere doelen geformuleerd

We hebben met verschillende partijen knelpunten in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een vijftal doelen:

 1. Meer ruimte geven aan het bevorderen van preventie en zelfredzaamheid van onze klanten.
 2. De kwaliteit van zorg in de wijk verbeteren door te sturen op uitkomsten.
 3. De coördinerende rol van de wijkverpleegkundige in het zorglandschap stimuleren.
 4. Meer ruimte geven aan het benutten van innovaties.
 5. Terugdringen van onnodige zorg (doelmatigheid).

Op deze manier verwachten we zorgaanbieders de ruimte te geven om de zorg in te vullen zoals dit voor onze klanten het beste past. Ook verwachten we dat hierdoor de samenwerking tussen zorgaanbieders en de huisarts, ziekenhuizen en het sociale domein verbetert. 

De nieuwe initiatieven hebben een andere opzet waarmee we onder andere de keuzevrijheid voor klanten en de aansluiting op bestaande structuren in wijken willen borgen. Voor 2018 passen we het beleid op een aantal onderdelen aan. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 1. We selecteren meerdere aanbieders per wijk.
 2. De indicatiestelling voor wijkverpleging en PGB wordt door geselecteerde aanbieders uitgevoerd.
 3. We veranderen het bekostigingsmodel.
Het beleid passen we op een
aantal onderdelen aan