Extramurale
farmacie

Zilveren Kruis stimuleert het zorgverlenerschap van de openbaar apotheker. We startten als eerste zorgverzekeraar met de uitrol van medisch farmaceutische beslisregels. We zetten nu een volgende stap: de apotheker anders belonen om beter invulling te geven aan zijn expertrol. We verschuiven het accent in de beloning  van distributie van medicijnen naar zorgverlenerschap. Deze kanteling komt niet in een jaar tot stand, we zetten dus in op een meerjarige transitie.

Zorgverlening die recht doet aan
de wens van de klant

De klanten van Zilveren Kruis die een apotheek bezoeken hebben verschillende wensen. Dit blijkt uit een grootschalig klantonderzoek dat GFK voor Zilveren Kruis heeft uitgevoerd. Grofweg onderscheiden we drie soorten klanten: de kwetsbare klant die veel medicijnen gebruikt, de klant die chronisch medicijnen gebruikt en de incidentele gebruiker. Met name de kwetsbare klant, bij wie de kans op medicatiefouten groot is, willen wij door dit beleid beter laten begeleiden door de apotheker. Deze begeleiding kan zowel in de apotheek plaatsvinden als via  eHealth-toepassingen. Voor de klant die chronisch medicijnen gebruikt en de incidentele klant spelen gebruiksgemak, handige apps en verruiming van aflevertermijnen een belangrijke rol. Onze klanten hebben aangegeven dat verlaging van kosten ook een belangrijk item voor hen is.

Title
1 / 5
Title
2 / 5

We willen de apotheker meer belonen voor de zorg die hij geeft aan klanten die dat nodig hebben. Voor 2018 betekent dit concreet dat we de tarieven voor de huidige zorgprestaties herijken. Verder introduceren we nieuwe zorgprestaties, om bijvoorbeeld het eerste uitgiftebegeleidingsgesprek ook via eHealth mogelijk te maken. Tegelijkertijd verlagen we het tarief voor de terhandstelling en het eerste uitgiftebegeleidingsgesprek. De huidige tarieven zijn tot stand gekomen vanuit rondrekening van inkomsten op totaalniveau. Daardoor is de onderbouwing van deze tarieven onduidelijk en worden via het terhandstellingstarief ook indirect zorgverlening en onverklaarbare meerkosten gefinancierd. We willen toe naar lagere, activity-based onderbouwde tarieven voor terhandstelling.

We belonen de apotheker meer voor de zorgverlening
We maken voor chronische medicatie een
ruimere aflevertermijn mogelijk 

Voor klanten die chronisch medicatie gebruiken is de maximale afleverduur nu beperkt tot drie maanden. Wij willen die termijn vanaf 2018 verruimen tot maximaal een jaar en de aflevertermijn laten aansluiten op de behoeften van onze klanten. De apotheker maakt hierin zelf de afweging of de verruiming van aflevertermijn niet leidt tot onnodige verspilling. De verwachting is dat verruiming van aflevertermijnen daarom vooral mogelijk is bij (goedkopere) multisource middelen.

Een ruimere aflevertermijn is in het voordeel van onze klanten – die minder vaak naar de apotheek hoeven – en verlaagt de kosten die zij maken voor onnodige terhandstellingen. Wij verwachten dat een gepaste aflevertermijn ook bijdraagt aan een verbetering van de efficiëntie in de apotheek. De apotheker kan daardoor beter invulling geven aan zijn zorgverlenersrol, bijvoorbeeld door zich meer te richten op kwetsbare patiëntgroepen die de aandacht van de apotheker hard nodig hebben.

Title
3 / 5
Title
4 / 5

Apotheken bereiden steeds minder geneesmiddelen zelf. Dit wordt grotendeels vervangen door de groeiende doorgeleverde bereidingen. Voor veel doorgeleverde bereidingen zijn verschillende fabrikanten actief, waardoor concurrentie bestaat in deze markt. Anderzijds zien we dat de volumes en prijzen voor deze producten oneigenlijk stijgen. Daarom introduceert Zilveren Kruis vanaf 2018 ‘laagste prijs garantie’ voor de doorgeleverde bereidingen.

We introduceren prijsdruk op
doorgeleverde bereidingen

Voor de inkoop van multisource geneesmiddelen blijven we openbare apotheken de keus bieden uit het preferentiebeleid of het IDEA-model. De apotheker behoudt dus de ruimte om op basis van zijn cliëntenpopulatie een financieel gunstige keuze te maken voor een multisource-inkoopmodel.  Binnen de bestaande inkoopmodellen breiden we het multisource assortiment uit.

We continueren onze inkoopmodellen IDEA en
preferentie en breiden de assortimenten uit
We starten met selectieve inkoop van enkele
single source geneesmiddelen

Het grootste deel van de geneesmiddelkosten komt voor rekening van de single source geneesmiddelen. Deze onttrekken zich vooralsnog aan de reguliere inkoopmodellen. Wij hebben voor 2018 een aantal single source geneesmiddelen benoemd om via selectieve inkoop prijsbeleid op te voeren. We richten ons hierbij op koloniestimulerende factoren, immunoglobulines, laagmoleculaire heparines en epoëtines.

Title
5 / 5
We belonen kwaliteit op uitkomsten

Binnen ons kwaliteitsbeleid blijven we voornamelijk belonen op uitkomsten. Dit betekent dat het PREM-onderzoek, de uitkomsten van zorg en het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken belangrijke onderdelen in ons kwaliteitsbeleid zijn waarvoor de apotheker een kwaliteitsopslag kan ontvangen. We blijven net als vorig jaar de toepassing van de Medisch Farmaceutische Beslisregels belonen als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.

Extramurale
farmacie

Zilveren Kruis stimuleert het zorgverlenerschap van de openbaar apotheker. We startten als eerste zorgverzekeraar met de uitrol van medisch farmaceutische beslisregels. We zetten nu een volgende stap: de apotheker anders belonen om beter invulling te geven aan zijn expertrol. We verschuiven het accent in de beloning  van distributie van medicijnen naar zorgverlenerschap. Deze kanteling komt niet in een jaar tot stand, we zetten dus in op een meerjarige transitie.

Wat is voor u nog meer interessant
Zorgverlening die recht doet aan
de wens van de klant

De klanten van Zilveren Kruis die een apotheek bezoeken hebben verschillende wensen. Dit blijkt uit een grootschalig klantonderzoek dat GFK voor Zilveren Kruis heeft uitgevoerd. Grofweg onderscheiden we drie soorten klanten: de kwetsbare klant die veel medicijnen gebruikt, de klant die chronisch medicijnen gebruikt en de incidentele gebruiker. Met name de kwetsbare klant, bij wie de kans op medicatiefouten groot is, willen wij door dit beleid beter laten begeleiden door de apotheker. Deze begeleiding kan zowel in de apotheek plaatsvinden als via  eHealth-toepassingen. Voor de klant die chronisch medicijnen gebruikt en de incidentele klant spelen gebruiksgemak, handige apps en verruiming van aflevertermijnen een belangrijke rol. Onze klanten hebben aangegeven dat verlaging van kosten ook een belangrijk item voor hen is.

We willen de apotheker meer belonen voor de zorg die hij geeft aan klanten die dat nodig hebben. Voor 2018 betekent dit concreet dat we de tarieven voor de huidige zorgprestaties herijken. Verder introduceren we nieuwe zorgprestaties, om bijvoorbeeld het eerste uitgiftebegeleidingsgesprek ook via eHealth mogelijk te maken. Tegelijkertijd verlagen we het tarief voor de terhandstelling en het eerste uitgiftebegeleidingsgesprek. De huidige tarieven zijn tot stand gekomen vanuit rondrekening van inkomsten op totaalniveau. Daardoor is de onderbouwing van deze tarieven onduidelijk en worden via het terhandstellingstarief ook indirect zorgverlening en onverklaarbare meerkosten gefinancierd. We willen toe naar lagere, activity-based onderbouwde tarieven voor terhandstelling.

We belonen de apotheker meer voor de zorgverlening
We maken voor chronische medicatie een
ruimere aflevertermijn mogelijk 

Voor klanten die chronisch medicatie gebruiken is de maximale afleverduur nu beperkt tot drie maanden. Wij willen die termijn vanaf 2018 verruimen tot maximaal een jaar en de aflevertermijn laten aansluiten op de behoeften van onze klanten. De apotheker maakt hierin zelf de afweging of de verruiming van aflevertermijn niet leidt tot onnodige verspilling. De verwachting is dat verruiming van aflevertermijnen daarom vooral mogelijk is bij (goedkopere) multisource middelen.

Een ruimere aflevertermijn is in het voordeel van onze klanten – die minder vaak naar de apotheek hoeven – en verlaagt de kosten die zij maken voor onnodige terhandstellingen. Wij verwachten dat een gepaste aflevertermijn ook bijdraagt aan een verbetering van de efficiëntie in de apotheek. De apotheker kan daardoor beter invulling geven aan zijn zorgverlenersrol, bijvoorbeeld door zich meer te richten op kwetsbare patiëntgroepen die de aandacht van de apotheker hard nodig hebben.

Apotheken bereiden steeds minder geneesmiddelen zelf. Dit wordt grotendeels vervangen door de groeiende doorgeleverde bereidingen. Voor veel doorgeleverde bereidingen zijn verschillende fabrikanten actief, waardoor concurrentie bestaat in deze markt. Anderzijds zien we dat de volumes en prijzen voor deze producten oneigenlijk stijgen. Daarom introduceert Zilveren Kruis vanaf 2018 ‘laagste prijs garantie’ voor de doorgeleverde bereidingen.

We introduceren prijsdruk op
doorgeleverde bereidingen

Voor de inkoop van multisource geneesmiddelen blijven we openbare apotheken de keus bieden uit het preferentiebeleid of het IDEA-model. De apotheker behoudt dus de ruimte om op basis van zijn cliëntenpopulatie een financieel gunstige keuze te maken voor een multisource-inkoopmodel.  Binnen de bestaande inkoopmodellen breiden we het multisource assortiment uit.

We continueren onze inkoopmodellen IDEA en
preferentie en breiden de assortimenten uit

Het grootste deel van de geneesmiddelkosten komt voor rekening van de single source geneesmiddelen. Deze onttrekken zich vooralsnog aan de reguliere inkoopmodellen. Wij hebben voor 2018 een aantal single source geneesmiddelen benoemd om via selectieve inkoop prijsbeleid op te voeren. We richten ons hierbij op koloniestimulerende factoren, immunoglobulines, laagmoleculaire heparines en epoëtines.

We starten met selectieve inkoop van enkele
single source geneesmiddelen
We belonen kwaliteit op uitkomsten

Binnen ons kwaliteitsbeleid blijven we voornamelijk belonen op uitkomsten. Dit betekent dat het PREM-onderzoek, de uitkomsten van zorg en het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken belangrijke onderdelen in ons kwaliteitsbeleid zijn waarvoor de apotheker een kwaliteitsopslag kan ontvangen. We blijven net als vorig jaar de toepassing van de Medisch Farmaceutische Beslisregels belonen als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid.