Oncologie

Eén op de drie mensen krijgt in hun leven te maken met een vorm van kanker. Door de goede oncologische behandeling is vaker genezing mogelijk of een langere overleving. De behandelingen zijn steeds meer op  de specifieke persoon afgestemd, complexer en daardoor ook duurder. Dat dit gevolgen heeft voor ons inkoopbeleid is duidelijk. Kernbegrippen hierbij zijn eigen regie – ook in de laatste levensfase – betaalbaarheid en concentratie van zorg.  

Eigen regie is een belangrijk thema
bij oncologische zorg

Zilveren Kruis zet de komende jaren in op het verhogen van de eigen regie van de klant. We maken hiervoor eHealth toepassingen mogelijk. Ook stimuleren en ondersteunen we gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Het gaat hierbij om keuzes voor een behandeling waarbij níet behandelen ook een optie kan zijn. We zetten ons in voor optimale oncologische zorg en dat betekent de zorg dichtbij organiseren waar het kan en verder weg waar het moet. We willen onze klanten primair de mogelijkheid bieden om de zorg in de thuissituatie of dichtbij huis te ontvangen. Voor specialistische en meer complexe behandelingen selecteren we de beste ziekenhuizen. Om de oncologische zorg betaalbaar te houden, zetten we in op de inkoop op reële prijzen, het voeren van een scherp prijsbeleid op dure medicijnen en het verkleinen van onverklaarbare prijsverschillen.

Deze grote lijnen zijn vertaald in vier concrete beleidsdoelstellingen voor oncologie.

Title
1 / 4
Title
2 / 4

De concentratie van prostaatkankeroperaties, met als doel om de kwaliteit te verhogen, is een nadrukkelijke wens van de prostaatkankervereniging en de NFK. Wij geven aan deze wens gehoor met ons plan om prostaatkankeroperaties geconcentreerd in te kopen. Het gaat hier uitsluitend om de operatie. De voor- en nabehandeling blijft dichtbij huis, in de vertrouwde omgeving van de klant, plaatsvinden.

In Duitsland hebben we gezien dat concentratie leidt tot substantiële verhoging van de kwaliteit. In de Martini Kliniek in Hamburg worden per jaar 2.200 operaties door negen urologen uitgevoerd en elke uroloog voert minstens 200 operaties per jaar uit. Als gevolg van het grote aantal operaties per uroloog zijn de complicaties op korte en lange termijn erg laag.[1] Dat aantal wordt in Nederland alleen op ziekenhuisniveau door twee ziekenhuizen gehaald. Het voornemen is om in 2017 twee ziekenhuizen te selecteren die in 2019 nog als enige twee de operaties uitvoeren. 

Om ook in Nederland optimale volumes te bereiken - een randvoorwaarde voor kwaliteit - wil Zilveren Kruis graag samenwerken met andere zorgverzekeraars. Hiervoor heeft Zilveren Kruis een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt.  Een optimaal volume - en daarmee de beste kwaliteit – bereiken we als we komen tot maximaal twee expertisecentra waar ook de klanten van andere zorgverzekeraars worden geopereerd.

De definitieve communicatie over de invulling van ons voornemen vindt op een later tijdstip dit jaar plaats. Voor 2018 zal  de inkoop van prostaatkankeroperaties onderdeel zijn van de inkoop van de medisch specialistische zorg. 

[1] Het percentage incontinentie een jaar na de operatie is in Hamburg inmiddels gedaald tot 6,5%. Ter vergelijking: In Nederland  gebruikt gemiddeld 27% na een jaar nog incontinentiemateriaal (bron: Zilveren Kruis data, betreft Zilveren Kruis verzekerden)

Voornemen om prostaatkankeroperaties in te
kopen bij twee ziekenhuizen  
We kopen oncologische zorg in tegen
reële prijzen

In de media is uitgebreid aandacht besteed aan de prijsverschillen tussen ziekenhuizen voor oncologische behandelingen. Deels zijn die prijsverschillen verklaarbaar, omdat universitaire medische centra en topklinische centra meer complexe zorg bieden dan STZ ziekenhuizen. Een ander deel van de prijsverschillen is niet verklaarbaar. Met onze zorginkoop sturen we op het verkleinen van deze onverklaarbare verschillen en op de inkoop op basis van reële prijzen.

3 / 4
Zorgvuldige afweging behandelmogelijkheden
in laatste levensfase

In de laatste levensfase wordt het gesprek over een waardig levenseinde soms uit de weg gegaan. We zien hierin variatie tussen ziekenhuizen. We onderzoeken op dit moment in drie ziekenhuizen of spiegelinformatie over behandelingen in de laatste levensfase helpt om de zorg in deze fase te verbeteren. In het verlengde hiervan zetten we ook het onderwerp gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt op de agenda. Het doel is dat de patiënt een goed overwogen en reële keuze kan maken uit de beschikbare behandelopties, of kan kiezen om zich niet te laten behandelen. Voor 2018 leidt dit overigens niet tot een concrete inkoopdoelstelling.

Title
Leren van de pilot chemotherapie thuis

In 2018 blijven we de pilot chemotherapie thuis van Erasmus MC, Isala en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis op inhoud volgen. We willen hiermee duidelijkheid krijgen over de kwaliteit en effectiviteit ervan, om dit op termijn mogelijk te kunnen inkopen.

4 / 4
Oncologie

Eén op de drie mensen krijgt in hun leven te maken met een vorm van kanker. Door de goede oncologische behandeling is vaker genezing mogelijk of een langere overleving. De behandelingen zijn steeds meer op  de specifieke persoon afgestemd, complexer en daardoor ook duurder. Dat dit gevolgen heeft voor ons inkoopbeleid is duidelijk. Kernbegrippen hierbij zijn eigen regie – ook in de laatste levensfase – betaalbaarheid en concentratie van zorg.  

Wat is voor u nog meer interessant

Eigen regie is een belangrijk thema
bij oncologische zorg

Zilveren Kruis zet de komende jaren in op het verhogen van de eigen regie van de klant. We maken hiervoor eHealth toepassingen mogelijk. Ook stimuleren en ondersteunen we gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Het gaat hierbij om keuzes voor een behandeling waarbij níet behandelen ook een optie kan zijn. We zetten ons in voor optimale oncologische zorg en dat betekent de zorg dichtbij organiseren waar het kan en verder weg waar het moet. We willen onze klanten primair de mogelijkheid bieden om de zorg in de thuissituatie of dichtbij huis te ontvangen. Voor specialistische en meer complexe behandelingen selecteren we de beste ziekenhuizen. Om de oncologische zorg betaalbaar te houden, zetten we in op de inkoop op reële prijzen, het voeren van een scherp prijsbeleid op dure medicijnen en het verkleinen van onverklaarbare prijsverschillen.

Deze grote lijnen zijn vertaald in vier concrete beleidsdoelstellingen voor oncologie.

De concentratie van prostaatkankeroperaties, met als doel om de kwaliteit te verhogen, is een nadrukkelijke wens van de prostaatkankervereniging en de NFK. Wij geven aan deze wens gehoor met ons plan om prostaatkankeroperaties geconcentreerd in te kopen. Het gaat hier uitsluitend om de operatie. De voor- en nabehandeling blijft dichtbij huis, in de vertrouwde omgeving van de klant, plaatsvinden.

In Duitsland hebben we gezien dat concentratie leidt tot substantiële verhoging van de kwaliteit. In de Martini Kliniek in Hamburg worden per jaar 2.200 operaties door negen urologen uitgevoerd en elke uroloog voert minstens 200 operaties per jaar uit. Als gevolg van het grote aantal operaties per uroloog zijn de complicaties op korte en lange termijn erg laag.[1] Dat aantal wordt in Nederland alleen op ziekenhuisniveau door twee ziekenhuizen gehaald. Het voornemen is om in 2017 twee ziekenhuizen te selecteren die in 2019 nog als enige twee de operaties uitvoeren. 

Om ook in Nederland optimale volumes te bereiken - een randvoorwaarde voor kwaliteit - wil Zilveren Kruis graag samenwerken met andere zorgverzekeraars. Hiervoor heeft Zilveren Kruis een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt.  Een optimaal volume - en daarmee de beste kwaliteit – bereiken we als we komen tot maximaal twee expertisecentra waar ook de klanten van andere zorgverzekeraars worden geopereerd.

De definitieve communicatie over de invulling van ons voornemen vindt op een later tijdstip dit jaar plaats. Voor 2018 zal  de inkoop van prostaatkankeroperaties onderdeel zijn van de inkoop van de medisch specialistische zorg. 

[1] Het percentage incontinentie een jaar na de operatie is in Hamburg inmiddels gedaald tot 6,5%. Ter vergelijking: In Nederland  gebruikt gemiddeld 27% na een jaar nog incontinentiemateriaal (bron: Zilveren Kruis data, betreft Zilveren Kruis verzekerden)

Voornemen om prostaatkankeroperaties in te
kopen bij twee ziekenhuizen  
Zorgvuldige afweging behandelmogelijkheden
in laatste levensfase

In de laatste levensfase wordt het gesprek over een waardig levenseinde soms uit de weg gegaan. We zien hierin variatie tussen ziekenhuizen. We onderzoeken op dit moment in drie ziekenhuizen of spiegelinformatie over behandelingen in de laatste levensfase helpt om de zorg in deze fase te verbeteren. In het verlengde hiervan zetten we ook het onderwerp gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt op de agenda. Het doel is dat de patiënt een goed overwogen en reële keuze kan maken uit de beschikbare behandelopties, of kan kiezen om zich niet te laten behandelen. Voor 2018 leidt dit overigens niet tot een concrete inkoopdoelstelling.

In de media is uitgebreid aandacht besteed aan de prijsverschillen tussen ziekenhuizen voor oncologische behandelingen. Deels zijn die prijsverschillen verklaarbaar, omdat universitaire medische centra en topklinische centra meer complexe zorg bieden dan STZ ziekenhuizen. Een ander deel van de prijsverschillen is niet verklaarbaar. Met onze zorginkoop sturen we op het verkleinen van deze onverklaarbare verschillen en op de inkoop op basis van reële prijzen.

We kopen oncologische zorg in tegen
reële prijzen
Leren van de pilot chemotherapie thuis

In 2018 blijven we de pilot chemotherapie thuis van Erasmus MC, Isala en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis op inhoud volgen. We willen hiermee duidelijkheid krijgen over de kwaliteit en effectiviteit ervan, om dit op termijn mogelijk te kunnen inkopen.