Wijkverpleging

Zilveren Kruis ziet de wijkverpleging als een belangrijk onderdeel van de zorg omdat het ertoe kan bijdragen dat onze klanten op waardige wijze en verantwoord thuis kunnen blijven wonen bij toenemende kwetsbaarheid. Met ons inkoopbeleid voor wijkverpeging willen wij hier aan bijdragen.

Ons inkoopbeleid 2018 richt zich op vijf doelen

We willen er onze klanten de ruimte mee bieden om zelfredzaam te worden en te blijven. Hierbij willen we meer gaan sturen op uitkomsten omdat nu niet altijd duidelijk is wat het resultaat van wijkverpleging is. We zijn van mening dat de wijkverpleegkundige in goede samenwerking met de huisarts en gemeente een coördinerende rol moet spelen in de zorg voor ouderen. We zetten in op innovatie als hulpmiddel om voor hen verantwoord thuis blijven wonen beter mogelijk te maken. En we vinden het belangrijk dat zorg alleen wordt geleverd als dit nodig is. Als zorg wordt geleverd, moet dit zo effectief mogelijk worden gedaan.

Title
1 / 3
Title
2 / 3

Zilveren Kruis koopt wijkverpleging via twee inkoopmodellen in. Met Zorg in de Wijk geven wij in enkele regio’s aanbieders de ruime om de wijkverpleging op een andere manier uit te voeren. Hierdoor kan meer aandacht worden besteed aan onder andere preventie, coördinatie, innovatie en doelmatigheid. Met ons reguliere beleid richten wij ons vooral op een verbetering van de doelmatigheid. Net als in 2017 hanteren we voor gecontracteerde aanbieders ons doelmatigheidsmodel. Met grote aanbieders maken we afspraken over een betere doelmatigheid, innovatie, preventie en een betere kwaliteit. Aanbieders die zeer doelmatig werken, krijgen net als in 2017 een hoger tarief. Nieuw voor 2018 is dat ze ook in aanmerking komen voor een hoger volume.

We richten ons op een betere doelmatigheid
van aanbieders

Indicatiestellingen laten we door
gecontracteerde aanbieders uitvoeren 

Uit onze zorgkostendata blijkt dat ongecontracteerde aanbieders en aanbieders die zorg via een pgb leveren, relatief veel uren zorg declareren. Gelet op de hoge kosten die hieruit voortvloeien, vinden we het belangrijk dat de indicatie onafhankelijk wordt uitgevoerd. Om deze reden willen we dat alleen gecontracteerde aanbieders of door ons aangewezen organisaties de indicatiestellingen uitvoeren. We gaan na 1 april 2017 in gesprek met aanbieders en andere organisaties om dit te organiseren. Gecontracteerde aanbieders worden niet verplicht om indicaties te stellen voor ongecontracteerde zorg.

Title
3 / 3
We vereenvoudigen de inkoopvoorwaarden
voor reguliere wijkverpleging 

Voor de toewijsbare zorg en de bijzondere zorgvormen hebben we de inkoopvoorwaarden vereenvoudigd. We hebben deze beperkt tot de meest belangrijke voorwaarden.

Wijkverpleging

Zilveren Kruis ziet de wijkverpleging als een belangrijk onderdeel van de zorg omdat het ertoe kan bijdragen dat onze klanten op waardige wijze en verantwoord thuis kunnen blijven wonen bij toenemende kwetsbaarheid. Met ons inkoopbeleid voor wijkverpeging willen wij hier aan bijdragen.

Wat is voor u nog meer interessant

We willen er onze klanten de ruimte mee bieden om zelfredzaam te worden en te blijven. Hierbij willen we meer gaan sturen op uitkomsten omdat nu niet altijd duidelijk is wat het resultaat van wijkverpleging is. We zijn van mening dat de wijkverpleegkundige in goede samenwerking met de huisarts en gemeente een coördinerende rol moet spelen in de zorg voor ouderen. We zetten in op innovatie als hulpmiddel om voor hen verantwoord thuis blijven wonen beter mogelijk te maken. En we vinden het belangrijk dat zorg alleen wordt geleverd als dit nodig is. Als zorg wordt geleverd, moet dit zo effectief mogelijk worden gedaan.

Ons inkoopbeleid 2018 richt zich
op vijf doelen

Zilveren Kruis koopt wijkverpleging via twee inkoopmodellen in. Met Zorg in de Wijk geven wij in enkele regio’s aanbieders de ruime om de wijkverpleging op een andere manier uit te voeren. Hierdoor kan meer aandacht worden besteed aan onder andere preventie, coördinatie, innovatie en doelmatigheid. Met ons reguliere beleid richten wij ons vooral op een verbetering van de doelmatigheid. Net als in 2017 hanteren we voor gecontracteerde aanbieders ons doelmatigheidsmodel. Met grote aanbieders maken we afspraken over een betere doelmatigheid, innovatie, preventie en een betere kwaliteit. Aanbieders die zeer doelmatig werken, krijgen net als in 2017 een hoger tarief. Nieuw voor 2018 is dat ze ook in aanmerking komen voor een hoger volume.

We richten ons op een betere doelmatigheid van aanbieders

Indicatiestellingen laten we door
gecontracteerde aanbieders uitvoeren 

Uit onze zorgkostendata blijkt dat ongecontracteerde aanbieders en aanbieders die zorg via een pgb leveren, relatief veel uren zorg declareren. Gelet op de hoge kosten die hieruit voortvloeien, vinden we het belangrijk dat de indicatie onafhankelijk wordt uitgevoerd. Om deze reden willen we dat alleen gecontracteerde aanbieders of door ons aangewezen organisaties de indicatiestellingen uitvoeren. We gaan na 1 april 2017 in gesprek met aanbieders en andere organisaties om dit te organiseren. Gecontracteerde aanbieders worden niet verplicht om indicaties te stellen voor ongecontracteerde zorg.

We vereenvoudigen de inkoopvoorwaarden
voor reguliere wijkverpleging 

Voor de toewijsbare zorg en de bijzondere zorgvormen hebben we de inkoopvoorwaarden vereenvoudigd. We hebben deze beperkt tot de meest belangrijke voorwaarden.