Huisartsen en
Integrale Zorg

Het inkoopbeleid 2018 kent drie speerpunten: vereenvoudiging van het beleid, ruimte voor vernieuwingen in de ketenzorg en de herinrichting van de ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau.

De basisinfrastructuur moet worden versterkt

Huisartsenzorg is een basisvoorziening die er voor iedereen moet zijn, drempelloos en dichtbij. Vergrijzing en decentralisaties maken dat er meer mensen een beroep doen op de huisarts en dat de zorgvraag complexer wordt. Huisartsen vragen daarom aandacht voor versterken van de basisinfrastructuur. Daarnaast willen huisartsen minder regels en protocollen, de aandoeningsgerichte zorg loslaten en terugkeren naar integrale en persoonsgerichte behandeling. Ook Zilveren Kruis gelooft dat dit beter is voor onze klanten. Dit komt naar voren uit gesprekken die we hebben gevoerd met zorgverleners, samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Die hebben geleid tot een gedeeld beeld op het leveren van goede huisartsenzorg in Nederland.

Belangrijk hierin is het versterken van de basisinfrastructuur van de huisartsenzorg om zorg in de eerste lijn nu en in de toekomst mogelijk te maken en te houden. Dit is niet een vraagstuk dat alleen met het inkoopbeleid van Zilveren Kruis kan worden opgelost, maar we willen met ons beleid wel een bijdrage leveren. Dit doen we onder andere door het bevorderen van samenwerking tussen zorgverleners in de zorg voor specifieke klantgroepen.

We zijn volop in gesprek over de manier waarop we onze ambities concreet kunnen realiseren in ons inkoopbeleid voor 2018. We vervolgen de komende maanden onze gesprekken met zorgverleners en brancheorganisaties om de prioriteiten en de concrete invulling voor 2018 vast te stellen.

Title
1 / 4
Title
2 / 4
Vier speerpunten voor de nieuwe contractperiode

Zilveren Kruis vereenvoudigt het inkoopbeleid. Zo zijn voorwaarden geschrapt die geen toegevoegde waarde hebben of overbodig zijn. Waar de beroepsgroep zelf normen of voorwaarden heeft ontwikkeld, volgen we deze en voegen geen nieuwe toe. Voorwaarden vervallen ook omdat ze horen bij een normale bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek voor huisartsenpraktijken. Dit hoeven wij niet te verplichten in ons beleid. De beloning voor het formulariumgericht voorschrijven  om doelmatig voorschrijven een impuls te geven, wordt in 2018 gecontinueerd.

Vereenvoudigen van het inkoopbeleid

Naast het versterken van de basisinfrastructuur, kent de komende contracteerperiode nog drie speerpunten. Vereenvoudiging van het beleid, ruimte voor vernieuwingen in de ketenzorg en de herinrichting van de ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau.

Regionale aanpak voor bekostiging
Organisatie & Infrastructuur

Voor de samenwerkingsverbanden biedt het nieuwe landelijke bekostigingsmodel van Organisatie & Infrastructuur (O&I) veel uitdagingen. Zilveren Kruis kiest er voor om samen met de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden in haar werkgebied invulling te geven aan een adequate ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor zorg in de eerste lijn, die ook helpt om huisartsen te ontlasten. Ze krijgen daarmee meer tijd voor het bieden van de persoonsgerichte zorg waaraan zij en onze klanten duidelijk behoefte hebben. We gaan niet zelf een blauwdruk ontwikkelen, maar laten partijen in de regio zelf de invulling bepalen. We zullen wel onze ambities en uitgangspunten vooraf meegeven, zodat duidelijk is waar wij op gaan toetsen. De inkoop voor 2019 zullen we inrichten op de nieuwe betaaltitels.

Title
3 / 4
We stimuleren persoonsgericht zorg

We blijven de ketenzorg financieren via de zorggroepen. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor  nieuwe vormen van samenwerking en bekostiging als daar overeenstemming over is in de regio. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg.

Title
4 / 4

Vanwege de ontwikkelingen op persoonsgerichte zorg en O&I kiest Zilveren Kruis voor het continueren van de huidige afspraken in 2018 met de samenwerkingsverbanden. Hiermee bieden we rust en continuïteit aan deze organisatie. En kunnen we ons samen richten op de inhoud van de ketenzorg en de inrichting van de infrastructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit betekent dat we ook voor de huisartsenpraktijken voor 2018 een contract aanbieden voor één jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging. In 2018 kijken we opnieuw naar de mogelijkheid om vanaf 2019 een meerjarige overeenkomst aan te bieden.

In 2018 kiezen wij voor eenjarig contract
Huisartsen en
Integrale Zorg

Het inkoopbeleid 2018 kent drie speerpunten: vereenvoudiging van het beleid, ruimte voor vernieuwingen in de ketenzorg en de herinrichting van de ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau.

Wat is voor u  nog meer interessant

De basisinfrastructuur moet worden versterkt

Huisartsenzorg is een basisvoorziening die er voor iedereen moet zijn, drempelloos en dichtbij. Vergrijzing en decentralisaties maken dat er meer mensen een beroep doen op de huisarts en dat de zorgvraag complexer wordt. Huisartsen vragen daarom aandacht voor versterken van de basisinfrastructuur. Daarnaast willen huisartsen minder regels en protocollen, de aandoeningsgerichte zorg loslaten en terugkeren naar integrale en persoonsgerichte behandeling. Ook Zilveren Kruis gelooft dat dit beter is voor onze klanten. Dit komt naar voren uit gesprekken die we hebben gevoerd met zorgverleners, samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Die hebben geleid tot een gedeeld beeld op het leveren van goede huisartsenzorg in Nederland.

Belangrijk hierin is het versterken van de basisinfrastructuur van de huisartsenzorg om zorg in de eerste lijn nu en in de toekomst mogelijk te maken en te houden. Dit is niet een vraagstuk dat alleen met het inkoopbeleid van Zilveren Kruis kan worden opgelost, maar we willen met ons beleid wel een bijdrage leveren. Dit doen we onder andere door het bevorderen van samenwerking tussen zorgverleners in de zorg voor specifieke klantgroepen.

We zijn volop in gesprek over de manier waarop we onze ambities concreet kunnen realiseren in ons inkoopbeleid voor 2018. We vervolgen de komende maanden onze gesprekken met zorgverleners en brancheorganisaties om de prioriteiten en de concrete invulling voor 2018 vast te stellen.

Vier speerpunten voor de nieuwe contractperiode

Zilveren Kruis vereenvoudigt het inkoopbeleid. Zo zijn voorwaarden geschrapt die geen toegevoegde waarde hebben of overbodig zijn. Waar de beroepsgroep zelf normen of voorwaarden heeft ontwikkeld, volgen we deze en voegen geen nieuwe toe. Voorwaarden vervallen ook omdat ze horen bij een normale bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek voor huisartsenpraktijken. Dit hoeven wij niet te verplichten in ons beleid. De beloning voor het formulariumgericht voorschrijven  om doelmatig voorschrijven een impuls te geven, wordt in 2018 gecontinueerd.

Vereenvoudigen van het inkoopbeleid

Naast het versterken van de basisinfrastructuur, kent de komende contracteerperiode nog drie speerpunten. Vereenvoudiging van het beleid, ruimte voor vernieuwingen in de ketenzorg en de herinrichting van de ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau.

Voor de samenwerkingsverbanden biedt het nieuwe landelijke bekostigingsmodel van Organisatie & Infrastructuur (O&I) veel uitdagingen. Zilveren Kruis kiest er voor om samen met de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden in haar werkgebied invulling te geven aan een adequate ondersteuningsstructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor zorg in de eerste lijn, die ook helpt om huisartsen te ontlasten. Ze krijgen daarmee meer tijd voor het bieden van de persoonsgerichte zorg waaraan zij en onze klanten duidelijk behoefte hebben. We gaan niet zelf een blauwdruk ontwikkelen, maar laten partijen in de regio zelf de invulling bepalen. We zullen wel onze ambities en uitgangspunten vooraf meegeven, zodat duidelijk is waar wij op gaan toetsen. De inkoop voor 2019 zullen we inrichten op de nieuwe betaaltitels.

Regionale aanpak voor bekostiging
Organisatie & Infrastructuur
We stimuleren persoonsgericht zorg

We blijven de ketenzorg financieren via de zorggroepen. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor  nieuwe vormen van samenwerking en bekostiging als daar overeenstemming over is in de regio. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg.

Vanwege de ontwikkelingen op persoonsgerichte zorg en O&I kiest Zilveren Kruis voor het continueren van de huidige afspraken in 2018 met de samenwerkingsverbanden. Hiermee bieden we rust en continuïteit aan deze organisatie. En kunnen we ons samen richten op de inhoud van de ketenzorg en de inrichting van de infrastructuur op wijk- en regionaal niveau. Dit betekent dat we ook voor de huisartsenpraktijken voor 2018 een contract aanbieden voor één jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging. In 2018 kijken we opnieuw naar de mogelijkheid om vanaf 2019 een meerjarige overeenkomst aan te bieden.

In 2018 kiezen wij voor eenjarig contract