Eerstelijns Verblijf
(ELV)

Kortdurend verblijf in een ELV kan nodig zijn om te herstellen bij ziekte, na een ongeval of een andere medische noodzakelijkheid. Een tijdelijke opname in een ELV kan een oplossing zijn tot terugkeer naar huis mogelijk is. Voor 2018 kopen wij regionaal voldoende ELV in om onze klanten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen te ondersteunen en snelle doorstroom te bieden. In ons inkoopbeleid staan drie speerpunten centraal.

We stimuleren toegankelijkheid en snelle
beschikbaarheid van ELV

De vraag om verblijf in een ELV ontstaat vaak onverwacht. We vinden het daarom belangrijk dat ELV-aanbieders 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar zijn en dat opnamen binnen 24 uur na verwijzing kunnen plaatsvinden. Aanbieders die dit kunnen garanderen, belonen we in 2018 met een tariefsopslag.

Title
1 / 2
We ondersteunen regionale
samenwerkingsafspraken 

Wij vragen ELV-aanbieders om goede regionale samenwerkingsafspraken te maken met andere zorgverleners zoals huisartsen en transferverpleegkundigen. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn heldere triageafspraken bij instroom en uitstroom in ELV. We stimuleren in 2018 daarom met een tariefsopslag dat zorgverleners op regionaal niveau samenwerken op het gebied van ouderenzorg.

Title
2 / 2

Een snelle uitstroom en doorstroom zijn mogelijk als snel duidelijk is of een patiënt terug naar huis kan of doorstroomt naar de Wlz. We stimuleren in 2018 deze doorstroming door een verplichte machtigingsaanvraag in te voeren bij een behandelduur langer dan drie maanden voor ELV laag complex en hoog complex. Aanbieders kunnen hierbij gebruikmaken van het machtigingsformulier dat in ZN-verband ontwikkeld is. Verder vinden wij het belangrijk dat tijdig een Wlz-indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Meer informatie volgt via onze website.

We vragen een vlotte doorstroming
naar de thuissituatie of Wlz
Eerstelijns Verblijf
(ELV)

Kortdurend verblijf in een ELV kan nodig zijn om te herstellen bij ziekte, na een ongeval of een andere medische noodzakelijkheid. Een tijdelijke opname in een ELV kan een oplossing zijn tot terugkeer naar huis mogelijk is. Voor 2018 kopen wij regionaal voldoende ELV in om onze klanten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen te ondersteunen en snelle doorstroom te bieden. In ons inkoopbeleid staan drie speerpunten centraal.

Wat is voor u nog meer interessant?

We stimuleren toegankelijkheid en
snelle beschikbaarheid van ELV

De vraag om verblijf in een ELV ontstaat vaak onverwacht. We vinden het daarom belangrijk dat ELV-aanbieders 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar zijn en dat opnamen binnen 24 uur na verwijzing kunnen plaatsvinden. Aanbieders die dit kunnen garanderen, belonen we in 2018 met een tariefsopslag.

We ondersteunen regionale
samenwerkingsafspraken 

Wij vragen ELV-aanbieders om goede regionale samenwerkingsafspraken te maken met andere zorgverleners zoals huisartsen en transferverpleegkundigen. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn heldere triageafspraken bij instroom en uitstroom in ELV. We stimuleren in 2018 daarom met een tariefsopslag dat zorgverleners op regionaal niveau samenwerken op het gebied van ouderenzorg.