Een zorgmodule is gebaseerd op de reis van de patiënt door de zorg. Het overstijgt de verschillende traditionele zorgsegmenten. Zilveren Kruis richt zich op het wegnemen van hindernissen die de klant in zijn of haar klantreis ervaart.

Per zorgmodule is in samenwerking met de betreffende patiëntenvereniging(en) specifiek beleid ontwikkeld. We beginnen pas aan een zorgmodule als het aansluit op de behoefte van patiënten. Logisch, want met een zorgmodule willen we het verschil maken en meerwaarde creëren voor onze klanten. De verzekerde zit aan tafel, de klantvraag is dus leidend.

Een goed voorbeeld is de module hartzorg thuis. Mensen met chronische hartklachten meten thuis hun vitale waarden. De behandelaar monitort deze op afstand. De patiënt ervaart hierdoor een gevoel van veiligheid en hoeft niet langer voor routinecontroles naar het ziekenhuis. De twee assen – kwaliteit en kosten – versterken hier elkaar. De werkwijze biedt de patiënt eigen regie. En het houdt de zorg betaalbaar omdat de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment wordt gegeven. De patiënt hoeft zich niet aan te passen aan hoe de zorg is georganiseerd, maar de zorg wordt om de patiënt heen vormgegeven.

De klantvraag bepaalt de ontwikkeling
van zorgmodules
We nemen de klantreis
als uitgangspunt 
Klantbelang centraal bij zorginkoop

Een zorgmodule is gebaseerd op de reis van de patiënt door de zorg. Het overstijgt de verschillende traditionele zorgsegmenten. Zilveren Kruis richt zich op het wegnemen van hindernissen die de klant in zijn of haar klantreis ervaart.

Per zorgmodule is in samenwerking met de betreffende patiëntenvereniging(en) specifiek beleid ontwikkeld. We beginnen pas aan een zorgmodule als het aansluit op de behoefte van patiënten. Logisch, want met een zorgmodule willen we het verschil maken en meerwaarde creëren voor onze klanten. De verzekerde zit aan tafel, de klantvraag is dus leidend.

Een goed voorbeeld is de module hartzorg thuis. Mensen met chronische hartklachten meten thuis hun vitale waarden. De behandelaar monitort deze op afstand. De patiënt ervaart hierdoor een gevoel van veiligheid en hoeft niet langer voor routinecontroles naar het ziekenhuis. De twee assen – kwaliteit en kosten – versterken hier elkaar. De werkwijze biedt de patiënt eigen regie. En het houdt de zorg betaalbaar omdat de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment wordt gegeven. De patiënt hoeft zich niet aan te passen aan hoe de zorg is georganiseerd, maar de zorg wordt om de patiënt heen vormgegeven.

We nemen de klantreis
als uitgangspunt 
Klantbelang centraal bij zorginkoop

De klantvraag bepaalt de ontwikkeling van zorgmodules