Kwaliteit

Zilveren Kruis heeft als hoger doel “de beste zorg voor iedereen”. Daarom investeert Zilveren Kruis in het verbeteren van kwaliteit en het transparant maken van zorguitkomsten. Voor onze verzekerden leveren deze uitkomsten steeds meer keuze-informatie op over een behandeling.

Naast de nadrukkelijke focus op kosten, zetten we ons ook in voor het verbeteren van kwaliteit. We belonen koplopers met een open volume of differentiëren in tarieven als daar aanleiding toe is. En we gaan het gesprek aan met achterblijvers over de vraag hoe we hen kunnen stimuleren tot structurele kwaliteitsverbetering. Waar mogelijk kopen we zorg in op basis van concrete kwaliteitsindicatoren. Voor depressie en geboortezorg werken we met prestatiecontracten. We bieden ruimte aan pilots en evalueren die zorgvuldig, om gerichte doorontwikkeling mogelijk te maken.

De komende jaren ontwikkelen we het inkopen op kwaliteit voor de vijf klantgroepen die we centraal stellen. Het gaat om: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek.

Bij het transparant maken van kwaliteit werken we samen met andere zorgverzekeraars en met patiëntenorganisaties in bijvoorbeeld het programma Kwaliteit van Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. We verminderen waar dat mogelijk is ook de registratielast voor transparantie van kwaliteit voor onze zorgverleners.

De komende jaren ontwikkelen we het inkopen op kwaliteit voor de vijf klantgroepen die we centraal stellen: Het gaat om: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek.

1 / 4
De basiskwaliteit hoort op orde te zijn

Van de aanbieders die wij contracteren, verwachten we dat de geleverde zorg voldoet aan de minimumnormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, van de wetenschappelijke verenigingen  en de kwaliteitsvoorwaarden in onze contracten. Toepassingen dienen medisch verantwoord te zijn en op stand van wetenschap en praktijk te worden getoetst. Patiëntveiligheid is hierin een leidend thema. We kijken naar internationale ontwikkelingen in de zorgstandaarden en vergelijken waar mogelijk ook de uitkomsten van zorg. Als internationale doorbraken in kwaliteit aanleiding zijn voor het verhogen van de norm in Nederland, gaan we daarover in dialoog met zorgaanbieders of passen ons inkoopbeleid aan. Daarom kijken we bijvoorbeeld naar de verdere concentratie van prostaatzorg. 

2 / 4

Er is steeds meer aandacht voor “value based health care” (VBHC). Dat sluit aan bij onze ambitie om met inkoop herkenbare meerwaarde voor de klant te leveren. We hebben de eerste ervaringen opgedaan in de eerste lijn met longzorg (Nije Veste). We hebben nu pilots lopen op het gebied van HIV (OLVG), hartrevalidatie (Isala) en CVA (Erasmus MC). In de pilots leren we hoe inkoop bij kan dragen aan het vergroten van waarde in zorg. Als de pilot’s zijn afgerond, gaan we onze ervaringen delen en maken we keuzes over nieuwe pilot’s. Van “waarde” in zorg is sprake als zorg bijdraagt aan voor de klant relevante uitkomsten van gepaste zorg, tegen de laagst mogelijke integrale kosten. Nieuwe inkoopmethoden als inkopen van zorgbundels en populatiegebonden bekostiging kunnen bijdragen om meer waarde te creëren met zorg. We leren ook dat veel VBHC initiatieven van zorgverleners mogelijk zijn met de huidige methoden van zorginkoop. We differentiëren namelijk nu ook al in tarieven als daar reden toe is. Als er meer aandacht voor gepaste zorg is en als samen beslissen leidt tot lagere volumes, dan kan dat de basis zijn voor meerjarenafspraken om deze ontwikkeling bij een instelling te stimuleren. Kortom: we kunnen met de bestaande inkoopmethoden al een impuls geven aan VBHC initiatieven van zorgaanbieders als dat past in een gemeenschappelijke visie op de zorg.

Voor deze inzichten uit de hierboven genoemde pilots, gebruiken we bewust de term Value Based Procurement: soms is een andere inkoopmethode nodig om VBHC te ondersteunen, maar vaak niet. We nemen onze inzichten mee bij het ontwikkelen van vergezichten voor vijf klantgroepen om zo tot een toekomstvisie te komen op de rol van inkoopmethoden als zorgbundels en populatiebekostiging.

In pilots leren we hoe zorginkoop
bijdraagt aan Value Based Healthcare
3 / 4
4 / 4
Title
Keuze-informatie zet de klant aan het roer

Kwaliteitsinformatie op basis van uitkomsten is steeds meer beschikbaar. Deze informatie delen we zoveel mogelijk met onze klanten. Een voorbeeld zijn onze persoonlijke zorgrapporten die informatie op maat geven over dertien aandoeningen of behandelingen. Door deze informatie beschikbaar te stellen, zetten we onze klanten aan het roer in het kiezen van de beste zorgaanbieders. Hetzelfde doel streven we na met onze zorgzoeker, waarmee we alle zorgaanbieders in kaart brengen waarmee wij afspraken hebben gemaakt. En we doen het met de slimme vragenlijst “Beter naar de dokter”, waarmee patiënten hun afspraak optimaal kunnen voorbereiden om samen met de dokter keuzes te maken voor de best passende behandeling.

Kwaliteit

Zilveren Kruis heeft als hoger doel “de beste zorg voor iedereen”. Daarom investeert Zilveren Kruis in het verbeteren van kwaliteit en het transparant maken van zorguitkomsten. Voor onze verzekerden leveren deze uitkomsten steeds meer keuze-informatie op over een behandeling.

Naast de nadrukkelijke focus op kosten, zetten we ons ook in voor het verbeteren van kwaliteit. We belonen koplopers met een open volume of differentiëren in tarieven als daar aanleiding toe is. En we gaan het gesprek aan met achterblijvers over de vraag hoe we hen kunnen stimuleren tot structurele kwaliteitsverbetering. Waar mogelijk kopen we zorg in op basis van concrete kwaliteitsindicatoren. Voor depressie en geboortezorg werken we met prestatiecontracten. We bieden ruimte aan pilots en evalueren die zorgvuldig, om gerichte doorontwikkeling mogelijk te maken.

De komende jaren ontwikkelen we het inkopen op kwaliteit voor de vijf klantgroepen die we centraal stellen. Het gaat om: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek.

Bij het transparant maken van kwaliteit werken we samen met andere zorgverzekeraars en met patiëntenorganisaties in bijvoorbeeld het programma Kwaliteit van Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. We verminderen waar dat mogelijk is ook de registratielast voor transparantie van kwaliteit voor onze zorgverleners.

De komende jaren ontwikkelen we het inkopen op kwaliteit voor de vijf klantgroepen die we centraal stellen: Het gaat om: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek.

De basiskwaliteit hoort op orde te zijn

Van de aanbieders die wij contracteren, verwachten we dat de geleverde zorg voldoet aan de minimumnormen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, van de wetenschappelijke verenigingen  en de kwaliteitsvoorwaarden in onze contracten. Toepassingen dienen medisch verantwoord te zijn en op stand van wetenschap en praktijk te worden getoetst. Patiëntveiligheid is hierin een leidend thema. We kijken naar internationale ontwikkelingen in de zorgstandaarden en vergelijken waar mogelijk ook de uitkomsten van zorg. Als internationale doorbraken in kwaliteit aanleiding zijn voor het verhogen van de norm in Nederland, gaan we daarover in dialoog met zorgaanbieders of passen ons inkoopbeleid aan. Daarom kijken we bijvoorbeeld naar de verdere concentratie van prostaatzorg. 

Er is steeds meer aandacht voor “value based health care” (VBHC). Dat sluit aan bij onze ambitie om met inkoop herkenbare meerwaarde voor de klant te leveren. We hebben de eerste ervaringen opgedaan in de eerste lijn met longzorg (Nije Veste). We hebben nu pilots lopen op het gebied van HIV (OLVG), hartrevalidatie (Isala) en CVA (Erasmus MC). In de pilots leren we hoe inkoop bij kan dragen aan het vergroten van waarde in zorg. Als de pilot’s zijn afgerond, gaan we onze ervaringen delen en maken we keuzes over nieuwe pilot’s. Van “waarde” in zorg is sprake als zorg bijdraagt aan voor de klant relevante uitkomsten van gepaste zorg, tegen de laagst mogelijke integrale kosten. Nieuwe inkoopmethoden als inkopen van zorgbundels en populatiegebonden bekostiging kunnen bijdragen om meer waarde te creëren met zorg. We leren ook dat veel VBHC initiatieven van zorgverleners mogelijk zijn met de huidige methoden van zorginkoop. We differentiëren namelijk nu ook al in tarieven als daar reden toe is. Als er meer aandacht voor gepaste zorg is en als samen beslissen leidt tot lagere volumes, dan kan dat de basis zijn voor meerjarenafspraken om deze ontwikkeling bij een instelling te stimuleren. Kortom: we kunnen met de bestaande inkoopmethoden al een impuls geven aan VBHC initiatieven van zorgaanbieders als dat past in een gemeenschappelijke visie op de zorg.

Voor deze inzichten uit de hierboven genoemde pilots, gebruiken we bewust de term Value Based Procurement: soms is een andere inkoopmethode nodig om VBHC te ondersteunen, maar vaak niet. We nemen onze inzichten mee bij het ontwikkelen van vergezichten voor vijf klantgroepen om zo tot een toekomstvisie te komen op de rol van inkoopmethoden als zorgbundels en populatiebekostiging.

In pilots leren we hoe zorginkoop
bijdraagt aan Value Based Healthcare
Keuze-informatie zet de klant aan het roer

Kwaliteitsinformatie op basis van uitkomsten is steeds meer beschikbaar. Deze informatie delen we zoveel mogelijk met onze klanten. Een voorbeeld zijn onze persoonlijke zorgrapporten die informatie op maat geven over dertien aandoeningen of behandelingen. Door deze informatie beschikbaar te stellen, zetten we onze klanten aan het roer in het kiezen van de beste zorgaanbieders. Hetzelfde doel streven we na met onze zorgzoeker, waarmee we alle zorgaanbieders in kaart brengen waarmee wij afspraken hebben gemaakt. En we doen het met de slimme vragenlijst “Beter naar de dokter”, waarmee patiënten hun afspraak optimaal kunnen voorbereiden om samen met de dokter keuzes te maken voor de best passende behandeling.