Innovatie

Innovatie moet een essentiële rol gaan spelen om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen voor nu en de toekomst. Onze aanpak is erop gericht te borgen dat nieuwe initiatieven die niet passen in het huidige systeem en die wel waarde toevoegen een plaats kunnen krijgen en hun weg vinden naar onze verzekerden.

We sluiten aan bij de vijf klantgroepen

Innovaties die we stimuleren sluiten aan bij de vijf klantgroepen die de komende jaren centraal staan in ons inkoop- en innovatiebeleid. Daarbij richten we ons op de beweging naar zorg in de thuissituatie om onze klanten zoveel mogelijk eigen regie te geven.

Onze klanten geven aan dat als ze meer eigen regie hebben, ze bewuster omgaan met hun zorg en gezondheid. Als zij zelf grip hebben en bewuste keuzes kunnen maken staan zij meer in hun kracht en ervaren meer kwaliteit van leven. Maar onze klanten verschillen in hun behoefte: sommige mensen willen veel zelf doen, anderen willen meer hulp. Innovatie moet voor beide groepen bijdragen aan een betere gezondheid van onze verzekerden en het bewaken van de betaalbaarheid van zorg.

Title
1 / 3
Title

We zijn zelf niet de partij die de innovaties bedenkt, maar we willen ze wel de ruimte geven. In deze tijd waarin het een grote uitdaging is de zorgkosten te beheersen, zien we hoe belangrijk innovaties kunnen zijn. Iedereen die een innovatie onder onze aandacht wil brengen kan deze indienen. Dit geldt alleen voor innovaties die passen binnen de vijf klantgroepen en voldoen aan genoemde voorwaarden. Van een partij die een innovatie ontwikkelt, verwachten we dat die ook na denkt over hoe de gewenste innovatie bijdraagt aan een scherpe premie voor onze verzekerden. Alleen dan kunnen we het immers aanbieden aan onze verzekerden. We verwachten dus dat aan een innovatie een duidelijk business model ten grondslag ligt. De innovatie moet bijdragen aan gepaste zorg, de gangbare zorgverlening vervangen, gebruiksvriendelijk zijn en van waarde zijn voor onze klanten. Het dient ten opzichte van alternatieven de meest kansrijke innovatie te zijn. Er is een eigenaar, het idee is juridisch valide, het is kosteneffectief in verhouding tot de zorg die het vervangt en heeft aantoonbaar meerwaarde voor de klant.

Wanneer dit het geval is willen wij bezien of en hoe wij een concrete bijdrage kunnen leveren door een rol te spelen in het wegnemen van drempels om de innovatie inkoopbaar te maken en op te schalen.  Innovaties die voldoen aan deze voorwaarden kunt u aanmelden op onze website via de zorginnovatiedesk.   

Aan innovatie stellen we voorwaarden
2 / 3

We kopen stap voor stap een beperkt aantal innovaties in voor deze vijf klantgroepen. Een aantal projecten hebben we al vastgesteld. Het eerste is Samen Beslissen. Dit project is gericht op het bevorderen van het gezamenlijke gesprek tussen de arts en patiënt in de spreekkamer over zijn behandelopties. De patiënt in staat stellen om samen met zijn behandelaar de voor hem beste keuze te maken, leidt tot doelmatige, persoonsgerichte zorg, grotere patiënttevredenheid en therapietrouw.

Een tweede voorbeeld is onze participatie in het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Hierdoor wordt langere en frequentere dialyse mogelijk gemaakt, het verlaagt de dialysekosten en geeft nierpatiënten hun autonomie en mobiliteit terug. Een derde is onze investering in de minidarmpjes van het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht, die ervoor zorgen dat patiënten met cystic fibrose medicijnen meer zorg op maat gaan krijgen.

Voor deze projecten is een goede samenwerking met andere partijen in het zorgveld noodzakelijk. Alleen door onze krachten te bundelen en door een integrale aanpak kunnen we succesvol zijn.

We stellen prioriteiten en werken samen
met andere zorgverzekeraars
3 / 3
Innovatie

Innovatie moet een essentiële rol gaan spelen om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen voor nu en de toekomst. Onze aanpak is erop gericht te borgen dat nieuwe initiatieven die niet passen in het huidige systeem en die wel waarde toevoegen een plaats kunnen krijgen en hun weg vinden naar onze verzekerden.

We sluiten aan bij de vijf klantgroepen

Innovaties die we stimuleren sluiten aan bij de vijf klantgroepen die de komende jaren centraal staan in ons inkoop- en innovatiebeleid. Daarbij richten we ons op de beweging naar zorg in de thuissituatie om onze klanten zoveel mogelijk eigen regie te geven.

Onze klanten geven aan dat als ze meer eigen regie hebben, ze bewuster omgaan met hun zorg en gezondheid. Als zij zelf grip hebben en bewuste keuzes kunnen maken staan zij meer in hun kracht en ervaren meer kwaliteit van leven. Maar onze klanten verschillen in hun behoefte: sommige mensen willen veel zelf doen, anderen willen meer hulp. Innovatie moet voor beide groepen bijdragen aan een betere gezondheid van onze verzekerden en het bewaken van de betaalbaarheid van zorg.

Aan innovatie stellen we voorwaarden

We zijn zelf niet de partij die de innovaties bedenkt, maar we willen ze wel de ruimte geven. In deze tijd waarin het een grote uitdaging is de zorgkosten te beheersen, zien we hoe belangrijk innovaties kunnen zijn. Iedereen die een innovatie onder onze aandacht wil brengen kan deze indienen. Dit geldt alleen voor innovaties die passen binnen de vijf klantgroepen en voldoen aan genoemde voorwaarden. Van een partij die een innovatie ontwikkelt, verwachten we dat die ook na denkt over hoe de gewenste innovatie bijdraagt aan een scherpe premie voor onze verzekerden. Alleen dan kunnen we het immers aanbieden aan onze verzekerden. We verwachten dus dat aan een innovatie een duidelijk business model ten grondslag ligt. De innovatie moet bijdragen aan gepaste zorg, de gangbare zorgverlening vervangen, gebruiksvriendelijk zijn en van waarde zijn voor onze klanten. Het dient ten opzichte van alternatieven de meest kansrijke innovatie te zijn. Er is een eigenaar, het idee is juridisch valide, het is kosteneffectief in verhouding tot de zorg die het vervangt en heeft aantoonbaar meerwaarde voor de klant.

Wanneer dit het geval is willen wij bezien of en hoe wij een concrete bijdrage kunnen leveren door een rol te spelen in het wegnemen van drempels om de innovatie inkoopbaar te maken en op te schalen.  Innovaties die voldoen aan deze voorwaarden kunt u aanmelden op onze website via de zorginnovatiedesk.   

We kopen stap voor stap een beperkt aantal innovaties in voor deze vijf klantgroepen. Een aantal projecten hebben we al vastgesteld. Het eerste is Samen Beslissen. Dit project is gericht op het bevorderen van het gezamenlijke gesprek tussen de arts en patiënt in de spreekkamer over zijn behandelopties. De patiënt in staat stellen om samen met zijn behandelaar de voor hem beste keuze te maken, leidt tot doelmatige, persoonsgerichte zorg, grotere patiënttevredenheid en therapietrouw.

Een tweede voorbeeld is onze participatie in het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Hierdoor wordt langere en frequentere dialyse mogelijk gemaakt, het verlaagt de dialysekosten en geeft nierpatiënten hun autonomie en mobiliteit terug. Een derde is onze investering in de minidarmpjes van het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht, die ervoor zorgen dat patiënten met cystic fibrose medicijnen meer zorg op maat gaan krijgen.

Voor deze projecten is een goede samenwerking met andere partijen in het zorgveld noodzakelijk. Alleen door onze krachten te bundelen en door een integrale aanpak kunnen we succesvol zijn.

We stellen prioriteiten en werken samen
met andere zorgverzekeraars