Wondzorg

Voor complexe wonden heeft Zilveren Kruis de ambitie zorg in te kopen op basis van uitkomsten. De verwachting is dat we eind 2018 over een goede nulmeting hiervoor beschikken, op basis waarvan we gerichte vervolgstappen kunnen zetten in de contractering voor 2019.

Meer regie in de wondzorg is noodzakelijk

De module wondzorg is in 2017 gestart vanuit de gedachte dat de zorg voor complexe wonden erg versnipperd was. Het ontbrak aan regie. De huisarts, de medisch specialist, de verpleegkundige en de wijkverpleging spelen allemaal een rol maar van centrale sturing voor het behandelbeleid was geen sprake. Om verandering in deze situatie te brengen, hebben we in 2017 met de aanbieders een tweejarig contract getekend. We deden dit met de aantekening dat we gedurende die periode verbeterstappen zetten en ondertussen geen nieuwe partijen contracteren.

Title
1 / 2
Title
Uniforme registratie als basis voor 
contractering op uitkomsten

De inhoudelijke invulling van de wondbehandeling hebben we aan de zorgaanbieders zelf gelaten. Onderdeel van de contractering was wel onze eis om gegevens over de behandeling en genezing van de wond op een uniforme wijze te registreren. We verwachten op basis van de eerste gegevens uit deze registratie om voor 2019 deels op basis van uitkomsten te kunnen contracteren.

We hebben drie door zorgaanbieders gedeelde
speerpunten in de kwaliteitsontwikkeling

In de gewenste kwaliteitsverbetering in de zorg voor complexe wonden onderscheiden we drie speerpunten. Ten eerste hebben we de doelstelling geformuleerd in 2020 complexe wonden gemiddeld een maand sneller te genezen. Inkopen op basis van uitkomsten is hierbij het uitgangspunt. Ten tweede willen we bij behandelaren de expertise verhogen op herkenning, behandeling en verpleging van de wond, en een regierol creëren voor de bewaker van het traject. Die regierol bekostigen we in ons tweejarige contract afzonderlijk. Het derde speerpunt dat we hebben benoemd is het streven de wond zoveel mogelijk in de thuis te laten behandelen.

2 / 2
Wondzorg

Voor complexe wonden heeft Zilveren Kruis de ambitie zorg in te kopen op basis van uitkomsten. De verwachting is dat we eind 2018 over een goede nulmeting hiervoor beschikken, op basis waarvan we gerichte vervolgstappen kunnen zetten in de contractering voor 2019.

Wat is voor u nog meer interessant

Meer regie in de wondzorg is noodzakelijk

De module wondzorg is in 2017 gestart vanuit de gedachte dat de zorg voor complexe wonden erg versnipperd was. Het ontbrak aan regie. De huisarts, de medisch specialist, de verpleegkundige en de wijkverpleging spelen allemaal een rol maar van centrale sturing voor het behandelbeleid was geen sprake. Om verandering in deze situatie te brengen, hebben we in 2017 met de aanbieders een tweejarig contract getekend. We deden dit met de aantekening dat we gedurende die periode verbeterstappen zetten en ondertussen geen nieuwe partijen contracteren.

In de gewenste kwaliteitsverbetering in de zorg voor complexe wonden onderscheiden we drie speerpunten. Ten eerste hebben we de doelstelling geformuleerd in 2020 complexe wonden gemiddeld een maand sneller te genezen. Inkopen op basis van uitkomsten is hierbij het uitgangspunt. Ten tweede willen we bij behandelaren de expertise verhogen op herkenning, behandeling en verpleging van de wond, en een regierol creëren voor de bewaker van het traject. Die regierol bekostigen we in ons tweejarige contract afzonderlijk. Het derde speerpunt dat we hebben benoemd is het streven de wond zoveel mogelijk in de thuis te laten behandelen.

We hebben drie door
zorgaanbieders gedeelde
speerpunten in de
kwaliteitsontwikkeling

De inhoudelijke invulling van de wondbehandeling hebben we aan de zorgaanbieders zelf gelaten. Onderdeel van de contractering was wel onze eis om gegevens over de behandeling en genezing van de wond op een uniforme wijze te registreren. We verwachten op basis van de eerste gegevens uit deze registratie om voor 2019 deels op basis van uitkomsten te kunnen contracteren.

Uniforme registratie als basis voor 
contractering op uitkomsten