Geriatrische
Revalidatiezorg

Voor de geriatrische revalidatiezorg zet Zilveren Kruis het lopende beleid in grote lijnen voort. In de contractering maken we onderscheid tussen grote en kleinere aanbieders. Verder willen we een betere doelmatigheid stimuleren.

Title
We willen onverklaarbare verschillen
in doelmatigheid terugbrengen

In de geriatrische revalidatie zien we grote verschillen in de verblijfsduur en behandelintensiteit. We willen onverklaarbare verschillen hierin tussen aanbieders zo veel mogelijk terugbrengen. Met deze gegevens genereren we spiegelinformatie. Hiermee kunnen we zorgaanbieders geanonimiseerd inzicht geven in hun doelmatigheid ten opzichte van andere aanbieders.   

We maken onderscheid tussen
grote en kleinere aanbieders

In de geriatrische revalidatiezorg maken onderscheid tussen aanbieders met een omzet tot een miljoen euro en aanbieders met een grotere omzet. Aanbieders met een omzet lager dan een miljoen euro kunnen zorg leveren zonder plafond. Aanbieders met een omzet die hoger is dan een miljoen euro kunnen ervoor kiezen om zorg te leveren met een plafond of om zorg te leveren zonder plafond. Voor aanbieders die zorg leveren zonder plafond, geldt een lager tarief. Voor alle aanbieders geldt dat we de tariefopbouw vereenvoudigen ten opzichte van 2017.

Geriatrische
Revalidatiezorg

Voor de geriatrische revalidatiezorg zet Zilveren Kruis het lopende beleid in grote lijnen voort. In de contractering maken we onderscheid tussen grote en kleinere aanbieders. Verder willen we een betere doelmatigheid stimuleren.

Wat is voor u nog meer interessant

We willen onverklaarbare verschillen
in doelmatigheid terugbrengen

In de geriatrische revalidatiezorg maken onderscheid tussen aanbieders met een omzet tot een miljoen euro en aanbieders met een grotere omzet. Aanbieders met een omzet lager dan een miljoen euro kunnen zorg leveren zonder plafond. Aanbieders met een omzet die hoger is dan een miljoen euro kunnen ervoor kiezen om zorg te leveren met een plafond of om zorg te leveren zonder plafond. Voor aanbieders die zorg leveren zonder plafond, geldt een lager tarief. Voor alle aanbieders geldt dat we de tariefopbouw vereenvoudigen ten opzichte van 2017.

We maken onderscheid tussen
grote en kleinere aanbieders

In de geriatrische revalidatie zien we grote verschillen in de verblijfsduur en behandelintensiteit. We willen onverklaarbare verschillen hierin tussen aanbieders zo veel mogelijk terugbrengen. Met deze gegevens genereren we spiegelinformatie. Hiermee kunnen we zorgaanbieders geanonimiseerd inzicht geven in hun doelmatigheid ten opzichte van andere aanbieders.