Zintuiglijk
gehandicaptenzorg

Voor 2019 staat een nieuw bekostigingssystematiek voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg gepland. In de aanloop hiertoe maken we samen met het veld afspraken over kwaliteitstransparantie. We gaan daarom voor twee jaar, 2018 en 2019, inkopen om rust in het veld te creëren. Binnen het contract houden we mogelijkheden open om het nieuwe bekostigingsmodel voor 2019 een plek te geven.

We benutten de tijd tot 2019 actief 

Zilveren Kruis wil 2018 gebruiken om in samenwerking met aanbieders beter zicht krijgen op de langlopende behandelingen binnen de zintuigelijk gehandicaptenzorg. We vinden het belangrijk om in 2018 ruimte te hebben voor overleg met de sector, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, om een situatie te creëren waarin de klantvraag centraal staat. We onderzoeken de mogelijkheid om bij het aanbieden van derdelijnszorg ook tegelijkertijd eerstelijns zorg aan te bieden. Vanuit onze klanten en de beroepsgroep is dit een grote wens. Eenvoudige behandelingen waar dit kan, complexe behandelingen als dit moet. We verkennen samen met het veld welke aanbieders hierin de gewenste kwaliteit zouden kunnen leveren.

Title
1 / 4
Title
2 / 4

De zintuiglijk gehandicaptenzorg bevindt zich middenin het proces naar meer kwaliteitstransparantie. Zowel de visuele als de auditieve sector hebben zorgprogramma’s ontwikkeld. In 2017 voeren zorgaanbieders een schaduwadministratie, op basis waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit een nieuwe bekostigingssystematiek ontwikkelt.

Het streven van Zilveren Kruis is te betalen voor uitkomsten van behandeling. Ook onze klanten en de patiëntenverenigingen hebben de wens uitgesproken dat er meer transparantie komt rondom de behandeluitkomsten. Wij hopen dat de nieuwe bekostiging daarin gaat helpen. De sector biedt nu een groot scala aan behandelingen waarvoor zij per uur betalen en waarop wij weinig sturingsmogelijkheid hebben. Onduidelijk is welke zorg wordt geleverd en of het enkelvoudige of complexe problematiek betreft.

De nieuwe bekostigingssystematiek is
een wenselijke ontwikkeling
Pilot enkelvoudige behandeling gestart

In de visuele gehandicaptenzorg zijn we in 2017 een pilot gestart met een van onze zorgaanbieders. Veel van onze klanten hebben een enkelvoudige zorgvraag, bijvoorbeeld een cursus die hen helpt om te leren omgaan met een verandering in hun omgeving. Nu hebben ze daarvoor een verwijzing nodig vanuit de huisarts of de tweede lijn. Die verwijzingsverplichting laat Zilveren Kruis in de pilot vervallen, omdat we daarmee voor onze klanten een verschil kunnen maken. Immers, de huisarts geeft die verwijzing veelal, omdat hij de klant kent en dus weet dat die cursus voor hem van waarde is. En verwijzing via de tweede lijn kost de patiënt eigen risico. Dat vinden wij verkeerde prikkels. Door ervaring op te doen met dit soort vereenvoudiging en verandering, kunnen we deze bijvoorbeeld bij de komst van de nieuwe bekostigingsstructuur in 2019 direct tot de standaard maken.

3 / 4
Title
4 / 4

Verder wil Zilveren Kruis met de aanbieders in gesprek over transparantie over het effect van de behandeling. Patiëntenverenigingen geven aan dat de klanttevredenheid meer aandacht verdient, dus willen we 2018 gebruiken om hierin meer inzicht te krijgen. In deze gesprekken willen we het ook hebben over verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de aanbieders.

Zilveren Kruis zet klanttevredenheid op de kaart
Zintuiglijk
gehandicaptenzorg

Voor 2019 staat een nieuw bekostigingssystematiek voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg gepland. In de aanloop hiertoe maken we samen met het veld afspraken over kwaliteitstransparantie. We gaan daarom voor twee jaar, 2018 en 2019, inkopen om rust in het veld te creëren. Binnen het contract houden we mogelijkheden open om het nieuwe bekostigingsmodel voor 2019 een plek te geven.

Wat is voor u nog meer interessant

Zilveren Kruis wil 2018 gebruiken om in samenwerking met aanbieders beter zicht krijgen op de langlopende behandelingen binnen de zintuigelijk gehandicaptenzorg. We vinden het belangrijk om in 2018 ruimte te hebben voor overleg met de sector, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, om een situatie te creëren waarin de klantvraag centraal staat. We onderzoeken de mogelijkheid om bij het aanbieden van derdelijnszorg ook tegelijkertijd eerstelijns zorg aan te bieden. Vanuit onze klanten en de beroepsgroep is dit een grote wens. Eenvoudige behandelingen waar dit kan, complexe behandelingen als dit moet. We verkennen samen met het veld welke aanbieders hierin de gewenste kwaliteit zouden kunnen leveren.

We benutten de tijd tot 2019 actief 

De zintuiglijk gehandicaptenzorg bevindt zich middenin het proces naar meer kwaliteitstransparantie. Zowel de visuele als de auditieve sector hebben zorgprogramma’s ontwikkeld. In 2017 voeren zorgaanbieders een schaduwadministratie, op basis waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit een nieuwe bekostigingssystematiek ontwikkelt.

Het streven van Zilveren Kruis is te betalen voor uitkomsten van behandeling. Ook onze klanten en de patiëntenverenigingen hebben de wens uitgesproken dat er meer transparantie komt rondom de behandeluitkomsten. Wij hopen dat de nieuwe bekostiging daarin gaat helpen. De sector biedt nu een groot scala aan behandelingen waarvoor zij per uur betalen en waarop wij weinig sturingsmogelijkheid hebben. Onduidelijk is welke zorg wordt geleverd en of het enkelvoudige of complexe problematiek betreft.

De nieuwe bekostigings-
systematiek is een wenselijke
ontwikkeling
Pilot enkelvoudige behandeling gestart

In de visuele gehandicaptenzorg zijn we in 2017 een pilot gestart met een van onze zorgaanbieders. Veel van onze klanten hebben een enkelvoudige zorgvraag, bijvoorbeeld een cursus die hen helpt om te leren omgaan met een verandering in hun omgeving. Nu hebben ze daarvoor een verwijzing nodig vanuit de huisarts of de tweede lijn. Die verwijzingsverplichting laat Zilveren Kruis in de pilot vervallen, omdat we daarmee voor onze klanten een verschil kunnen maken. Immers, de huisarts geeft die verwijzing veelal, omdat hij de klant kent en dus weet dat die cursus voor hem van waarde is. En verwijzing via de tweede lijn kost de patiënt eigen risico. Dat vinden wij verkeerde prikkels. Door ervaring op te doen met dit soort vereenvoudiging en verandering, kunnen we deze bijvoorbeeld bij de komst van de nieuwe bekostigingsstructuur in 2019 direct tot de standaard maken.

Verder wil Zilveren Kruis met de aanbieders in gesprek over transparantie over het effect van de behandeling. Patiëntenverenigingen geven aan dat de klanttevredenheid meer aandacht verdient, dus willen we 2018 gebruiken om hierin meer inzicht te krijgen. In deze gesprekken willen we het ook hebben over verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de aanbieders.

Zilveren Kruis zet klanttevredenheid op de kaart