Intramurale
farmacie

Zilveren Kruis ervaart op het dossier intramurale
farmacie een toenemende druk op haar klantbelofte om toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te garanderen. De ultieme oplossing vereist betrokkenheid van meer partijen dan een zorgverzekeraar alleen. Wij zien samenwerken
dan ook als gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor 2018 zetten wij de al in gang gezette beleidslijn voort.

Balans tussen rust creëren en
verantwoordelijkheid geven

Een eerste stap in de meerjarenstrategie intramurale farmacie was een einde maken aan de volumediscussie en kiezen voor volledige nacalculatie. Wij zien dat dit rust heeft gecreëerd in het veld. Hier ligt wel de verantwoordelijkheid voor het veld om doelmatig voor te schrijven. Als ergens aantoonbaar goedkoper kan worden ingekocht, is onze insteek dat zorgaanbieders dit ook doen. Wij houden daar rekening mee bij het vaststellen van de prijs die wij betalen.

Een essentieel element bij het in de hand houden van de kosten is het belang van de huidige én de vele nieuwe biosimilars die beschikbaar komen. Het is aan het ziekenhuis om bij de beschikbaarheid van biosimilars financieel de meest verantwoorde keus te maken.

Title
1 / 3
Title
2 / 3

In ons inkoopbeleid intramurale farmacie maken we onderscheid tussen vier deelmarkten.

  1. In de monopolistische geneesmiddelen is het ministerie van VWS aan zet om centrale onderhandelingen te voeren. Wij spelen als Zilveren Kruis hierin een faciliterende rol, door parallel aan het inkooptraject van VWS afspraken te maken over waar wordt ingekocht, over zinnige en zuinige zorg en over de monitoring van effectief gebruik. Verder delen we onze kennis om de onderhandelingspositie van VWS met hen te versterken.
  2. In de tweede groep, de oligopolistische markt, trekken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen op. De Autoriteit Consument & Markt biedt ruimte aan veldpartijen om op dit dossier samen op te trekken.  Zilveren Kruis ontwikkelt samen met andere verzekeraars via Zorgverzekeraars Nederland hier verder beleid op voor de komende jaren.
  3. Op de derde en vierde deelmarkt, die van de volledige concurrentie en van de introductie van generieke varianten en biosimilars, hanteert Zilveren Kruis  een scherp prijsbeleid om prijsdruk te genereren.
Het inkoopbeleid is afhankelijk van de deelmarkt
We continueren de meerjarenstrategie

We continueren voor 2018 het al in gang gezette inkoopbeleid: daar waar mogelijk scherp inkopen binnen de derde en vierde deelmarkt. Het aantal middelen waarvoor dit prijsbeleid geldt, wordt uitgebreid ten opzichte van 2017.

Het volumerisico nemen wij op ons voor de ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor nacalculatie. Ook kopen wij een aantal dure geneesmiddelen op een beperkt aantal plekken in als dit om redenen van kwaliteit de beste optie is. In de regel volgen we hierin de beroepsgroep, maar we zijn wel zelf leidend in het bepalen van het eigen concentratiebeleid van Zilveren Kruis.

Title
3 / 3
Intramurale
farmacie

Zilveren Kruis ervaart op het dossier intramurale farmacie een toenemende druk op haar klantbelofte om toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te garanderen. De ultieme oplossing vereist betrokkenheid van meer partijen dan een zorgverzekeraar alleen. Wij zien samenwerken dan ook als gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor 2018 zetten wij de al in gang gezette beleidslijn voort.

Wat is voor u nog meer interessant

Balans tussen rust creëren en
verantwoordelijkheid geven

Een eerste stap in de meerjarenstrategie intramurale farmacie was een einde maken aan de volumediscussie en kiezen voor volledige nacalculatie. Wij zien dat dit rust heeft gecreëerd in het veld. Hier ligt wel de verantwoordelijkheid voor het veld om doelmatig voor te schrijven. Als ergens aantoonbaar goedkoper kan worden ingekocht, is onze insteek dat zorgaanbieders dit ook doen. Wij houden daar rekening mee bij het vaststellen van de prijs die wij betalen.

Een essentieel element bij het in de hand houden van de kosten is het belang van de huidige én de vele nieuwe biosimilars die beschikbaar komen. Het is aan het ziekenhuis om bij de beschikbaarheid van biosimilars financieel de meest verantwoorde keus te maken.

In ons inkoopbeleid intramurale farmacie maken we onderscheid tussen vier deelmarkten.

  1. In de monopolistische geneesmiddelen is het ministerie van VWS aan zet om centrale onderhandelingen te voeren. Wij spelen als Zilveren Kruis hierin een faciliterende rol, door parallel aan het inkooptraject van VWS afspraken te maken over waar wordt ingekocht, over zinnige en zuinige zorg en over de monitoring van effectief gebruik. Verder delen we onze kennis om de onderhandelingspositie van VWS met hen te versterken.
  2. In de tweede groep, de oligopolistische markt, trekken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen op. De Autoriteit Consument & Markt biedt ruimte aan veldpartijen om op dit dossier samen op te trekken.  Zilveren Kruis ontwikkelt samen met andere verzekeraars via Zorgverzekeraars Nederland hier verder beleid op voor de komende jaren.
  3. Op de derde en vierde deelmarkt, die van de volledige concurrentie en van de introductie van generieke varianten en biosimilars, hanteert Zilveren Kruis  een scherp prijsbeleid om prijsdruk te genereren.
Het inkoopbeleid is afhankelijk van de deelmarkt
We continueren de meerjarenstrategie

We continueren voor 2018 het al in gang gezette inkoopbeleid: daar waar mogelijk scherp inkopen binnen de derde en vierde deelmarkt. Het aantal middelen waarvoor dit prijsbeleid geldt, wordt uitgebreid ten opzichte van 2017.

Het volumerisico nemen wij op ons voor de ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor nacalculatie. Ook kopen wij een aantal dure geneesmiddelen op een beperkt aantal plekken in als dit om redenen van kwaliteit de beste optie is. In de regel volgen we hierin de beroepsgroep, maar we zijn wel zelf leidend in het bepalen van het eigen concentratiebeleid van Zilveren Kruis.