Medisch
Specialistische
Revalidatiezorg (MSR)

Ons beleid voor de medisch specialistische revalidatie berust op twee doelstellingen. We leggen de focus op gepast gebruik van zorg tegen reële prijzen. En we willen voor onze klanten de kwaliteit van zorg verhogen.

We maken meerjarenafspraken met
een aantal aanbieders

De medisch specialistische revalidatie is een sector die weinig concurrentie kent en beperkt inzicht biedt in de kwaliteit van zorg. Het optimale behandelresultaat is moeilijk weer te geven. Om verandering in deze situatie te brengen, gaan we in de zorginkoop voor 2018 met een aantal aanbieders specifieke afspraken maken over het verhogen van kwaliteit van zorg. Met deze aanbieders willen we leren wat goede kwaliteit van zorg is, zodat we dit in ons beleid voor de komende jaren kunnen opnemen. We willen onze klanten hierover in 2019 informeren.

Title
1 / 2
Title
2 / 2

Op dit moment zien we verschillen tussen aanbieders in volume en prijs die wij niet kunnen verklaren. Dit maakt de zorg onnodig duur. In de inkoop 2018 willen we deze onverklaarbare verschillen verminderen.

Gepaste zorg tegen een reële prijs is de kern

Specifiek voor oncologische revalidatie en pijnrevalidatie willen we conform stand van de wetenschap en praktijk inkopen. Voor pijnrevalidatie bestaan duidelijke richtlijnen die aangeven wanneer revalidatie wel en niet zinvol is. En voor oncologische revalidatie kan het aanbod aan medisch specialistische revalidatie beperkt worden, omdat de revalidatie voor deze klantgroep grotendeels plaatsvindt in de eerste lijn. Op deze zaken gaan we daarom gericht sturen.

Inkopen conform gepast gebruik van zorg en
stand van wetenschap en praktijk
Inkopen conform de stand van wetenschap
en praktijk

Specifiek voor oncologische revalidatie en pijnrevalidatie willen we alleen nog conform de stand van de wetenschap en praktijk inkopen. Voor pijnrevalidatie bestaan duidelijke richtlijnen die aangeven wanneer revalidatie wel en niet zinvol is. En voor oncologische revalidatie kan het aanbod aan medisch specialistische revalidatie beperkt worden, omdat de revalidatie voor deze klantgroep grotendeels plaatsvindt in de eerste lijn. Op deze zaken gaan we daarom gericht sturen.

3 / 3
Medisch
Specialistische
Revalidatiezorg (MSR)

Ons beleid voor de medisch specialistische revalidatie berust op twee doelstellingen. We leggen de focus op gepast gebruik van zorg tegen reële prijzen. En we willen voor onze klanten de kwaliteit van zorg verhogen.

Wat is voor u nog meer interessant

De medisch specialistische revalidatie is een sector die weinig concurrentie kent en beperkt inzicht biedt in de kwaliteit van zorg. Het optimale behandelresultaat is moeilijk weer te geven. Om verandering in deze situatie te brengen, gaan we in de zorginkoop voor 2018 met een aantal aanbieders specifieke afspraken maken over het verhogen van kwaliteit van zorg. Met deze aanbieders willen we leren wat goede kwaliteit van zorg is, zodat we dit in ons beleid voor de komende jaren kunnen opnemen. We willen onze klanten hierover in 2019 informeren.

We maken meerjarenafspraken met een aantal aanbieders

Op dit moment zien we verschillen tussen aanbieders in volume en prijs die wij niet kunnen verklaren. Dit maakt de zorg onnodig duur. In de inkoop 2018 willen we deze onverklaarbare verschillen verminderen.

Specifiek voor oncologische revalidatie en pijnrevalidatie willen we conform stand van de wetenschap en praktijk inkopen. Voor pijnrevalidatie bestaan duidelijke richtlijnen die aangeven wanneer revalidatie wel en niet zinvol is. En voor oncologische revalidatie kan het aanbod aan medisch specialistische revalidatie beperkt worden, omdat de revalidatie voor deze klantgroep grotendeels plaatsvindt in de eerste lijn. Op deze zaken gaan we daarom gericht sturen.

Gepaste zorg tegen een reële prijs is de kern
Inkopen conform gepast gebruik van zorg en stand van wetenschap en praktijk