GGZ

Zilveren Kruis continueert het meerjarige inkoopbeleid met de speerpunten: reële prijsafspraken voor doelmatige zorg, versterken eerste lijn, vermaatschappelijking, inzicht in kwaliteit van zorg. De zorgvraag voor onze klanten is het uitgangspunt in de afspraken met de aanbieders. Wij streven naar herstelgerichte zorg, dicht bij huis zonder onnodige wachttijden.


Title
Vermaatschappelijking blijft voor GGZ
een speerpunt

Wij blijven inzetten op vermaatschappelijking in de GGZ waarbij aanbieders het aantal ligdagen afbouwen en voldoende ambulante zorg opbouwen. Dit sluit aan bij onze ambitie om onze klanten herstelgerichte zorg te bieden. Hierbij werken we intensief samen met gemeenten in regionale taskforces. Dit doen we vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze patiënten de juiste behandeling en begeleiding krijgen.

Wij streven naar doelmatige zorg

We sturen op een reële prijs voor de geleverde zorg en het beperken van prijsdifferentiatie tussen aanbieders. De agenda gepast gebruik, om zinnige en zuinige zorg te promoten, staat centraal. Het uitgangspunt is: ambulante zorg waar mogelijk en opschaling naar meer gespecialiseerde GGZ als het nodig is.

1 / 2
We faciliteren versterking van de
eerstelijns-GGZ en preventie

Zilveren Kruis zet in op zorg dichtbij huis. Optimale samenwerking in de keten Poh-GGZ, basis-GGZ en sGGZ draagt bij aan goede op- en afschaling van zorg. Voor de basis GGZ stimuleren wij aanbieders om te voldoen aan het keurmerk kwaliteit in de basis-GGZ (KiBG). Online zelfhulpprogramma’s spelen een belangrijke rol in de preventie.

2 / 2
Wij stimuleren aanbieders om inzicht in
kwaliteit van zorg te geven

Het is belangrijk voor onze klanten dat de GGZ-aanbieders hun uitkomsten van zorg meten en inzichtelijk maken tijdens de behandeling. Voor verbetering van deze uitkomsten vormt de ROM-meting de basis.

Title
De prestatie-inkoop depressie zit in
de uitvoeringsfase

In 2016 hebben we door middel van prestatie inkoop de beste depressiezorg ingekocht. Vijf zorgaanbieders zijn hiervoor geselecteerd. Met hen hebben we een afspraak 2017 tot en met 2019 gemaakt. In 2018 maken we geen nieuwe afspraken hierover.

We evalueren de pilot voor verslavingszorg

Eind 2017 loopt de pilot voor prestatie-inkoop in de verslavingszorg af. De pilot is erop gericht inzicht in de kosteneffectiviteit te krijgen. In 2018 evalueren we de uitkomsten.

GGZ

Zilveren Kruis continueert het meerjarige inkoopbeleid met de speerpunten: reële prijsafspraken voor doelmatige zorg, versterken eerste lijn, vermaatschappelijking, inzicht in kwaliteit van zorg. De zorgvraag voor onze klanten is het uitgangspunt in de afspraken met de aanbieders. Wij streven naar herstelgerichte zorg, dicht bij huis zonder onnodige wachttijden.


Wat is voor u nog meer interessant

Vermaatschappelijking blijft voor GGZ
een speerpunt

Zilveren Kruis zet in op zorg dichtbij huis. Optimale samenwerking in de keten Poh-GGZ, basis-GGZ en sGGZ draagt bij aan goede op- en afschaling van zorg. Voor de basis GGZ stimuleren wij aanbieders om te voldoen aan het keurmerk kwaliteit in de basis-GGZ (KiBG). Online zelfhulpprogramma’s spelen een belangrijke rol in de preventie.

We faciliteren versterking van de
eerstelijns-GGZ en preventie

We sturen op een reële prijs voor de geleverde zorg en het beperken van prijsdifferentiatie tussen aanbieders. De agenda gepast gebruik, om zinnige en zuinige zorg te promoten, staat centraal. Het uitgangspunt is: ambulante zorg waar mogelijk en opschaling naar meer gespecialiseerde GGZ als het nodig is.

Wij streven naar doelmatige zorg

Wij blijven inzetten op vermaatschappelijking in de GGZ waarbij aanbieders het aantal ligdagen afbouwen en voldoende ambulante zorg opbouwen. Dit sluit aan bij onze ambitie om onze klanten herstelgerichte zorg te bieden. Hierbij werken we intensief samen met gemeenten in regionale taskforces. Dit doen we vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze patiënten de juiste behandeling en begeleiding krijgen.

Eind 2017 loopt de pilot voor prestatie-inkoop in de verslavingszorg af. De pilot is erop gericht inzicht in de kosteneffectiviteit te krijgen. In 2018 evalueren we de uitkomsten.

We evalueren de pilot voor verslavingszorg

Het is belangrijk voor onze klanten dat de GGZ-aanbieders hun uitkomsten van zorg meten en inzichtelijk maken tijdens de behandeling. Voor verbetering van deze uitkomsten vormt de ROM-meting de basis.

In 2016 hebben we door middel van prestatie inkoop de beste depressiezorg ingekocht. Vijf zorgaanbieders zijn hiervoor geselecteerd. Met hen hebben we een afspraak 2017 tot en met 2019 gemaakt. In 2018 maken we geen nieuwe afspraken hierover.

De prestatie-inkoop depressie zit in
de uitvoeringsfase
Wij stimuleren aanbieders om
inzicht in kwaliteit van zorg te geven