Paramedische zorg

In 2018 sluiten we voor logopedie nieuwe tweejarige contracten af en voor huidtherapie driejarige contracten. Zilveren Kruis heeft voor fysiotherapie, oefentherapie, voetzorg bij diabetes mellitus, ergotherapie en dieetadvisering in 2017 tweejarige contracten afgesloten met de aanbieders. Voor 2018 kunnen daarom alleen nieuwe aanbieders een contract tot en met 31 december 2018 afsluiten.

De klantwens staat centraal

In de inkoop van paramedische zorg gaan we uit van de klantwens. Het is onze ambitie dat onze klanten de paramedische zorg dichtbij hun leefomgeving kunnen ontvangen. Hiertoe kopen we voldoende paramedische zorg in. Die zorg dient betaalbaar te zijn en te voldoen aan de professionele kwaliteitsnormen. De kwaliteitsnormen die het veld zelf definieert, zijn hierbij leidend. 

Title
1 / 3
Title
2 / 3

Voor fysiotherapie heeft Zilveren Kruis in 2017 een nieuwe beleidslijn uitgezet die uitkomstindicatoren meer centraal stelt dan procesindicatoren. Deze beleidslijn is vertaald naar een nieuwe invulling van ons plusprogramma. Omdat we hierin veel potentieel zien, willen we deze lijn samen met het veld verder door ontwikkelen. Op deze wijze streven we er naar om in de komende jaren de zorg volledig in te kopen op basis van uitkomsten. Door onze samenwerking met Keurmerk Fysiotherapie en met het KNGF Plus programma is de weg vrijgemaakt om snel concrete stappen te zetten op weg naar dit doel.

In de fysiotherapie staan
uitkomstindicatoren centraal
Samen met oefentherapeuten de top
van de markt selecteren

Voor oefentherapie onderzoeken we hoe we voor onze klanten de top van de markt kunnen selecteren. We willen dit doen door koplopers te belonen voor kwaliteit en transparantie. De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zet zelf de belangrijke stappen in de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid die dit mogelijk maken. We zijn met VvOCM in gesprek hoe we de top kunnen vormgeven voor 2019.

Met de overige partijen – ergotherapie, dieetadvisering en voetzorg bij diabetes mellitus – zijn we in gesprek over het beleid voor 2019.

3 / 3
De klantwens staat centraal

In de inkoop van paramedische zorg gaan we uit van de klantwens. Het is onze ambitie dat onze klanten de paramedische zorg dichtbij hun leefomgeving kunnen ontvangen. Hiertoe kopen we voldoende paramedische zorg in. Die zorg dient betaalbaar te zijn en te voldoen aan de professionele kwaliteitsnormen. De kwaliteitsnormen die het veld zelf definieert, zijn hierbij leidend. 

Voor fysiotherapie heeft Zilveren Kruis in 2017 een nieuwe beleidslijn uitgezet die uitkomstindicatoren meer centraal stelt dan procesindicatoren. Deze beleidslijn is vertaald naar een nieuwe invulling van ons plusprogramma. Omdat we hierin veel potentieel zien, willen we deze lijn samen met het veld verder door ontwikkelen. Op deze wijze streven we er naar om in de komende jaren de zorg volledig in te kopen op basis van uitkomsten. Door onze samenwerking met Keurmerk Fysiotherapie en met het KNGF Plus programma is de weg vrijgemaakt om snel concrete stappen te zetten op weg naar dit doel.

In de fysiotherapie staan
uitkomstindicatoren centraal

Voor oefentherapie onderzoeken we hoe we voor onze klanten de top van de markt kunnen selecteren. We willen dit doen door koplopers te belonen voor kwaliteit en transparantie. De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zet zelf de belangrijke stappen in de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid die dit mogelijk maken. We zijn met VvOCM in gesprek hoe we de top kunnen vormgeven voor 2019.

Met de overige partijen – ergotherapie, dieetadvisering en voetzorg bij diabetes mellitus – zijn we in gesprek over het beleid voor 2019.

Samen met oefentherapeuten
de top van de markt selecteren