Nierfalen

De module chronisch nierfalen heeft een ontwikkeling in gang gezet. Zilveren Kruis gaat deze ontwikkeling volgen in 2018 en evalueren in 2019.

We hebben in nierfalen belangrijke
stappen gezet 

Onze klanten hebben ruimere mogelijkheden gekregen voor thuishemodialyse en hebben meer mogelijkheden om gezamenlijk te beslissen over welke nierfunctie vervangende behandeling gekozen wordt. Ook is implementatie van het traject “nierteam aan huis” landelijk geborgd. De doelstelling om voor hemodialyse een realistische prijs af te spreken heeft inzicht geboden in wat een realistische prijs is en wordt niet langer als afzonderlijk thema benoemd. We positioneren het als algemeen onderdeel van de medisch specialistische zorg

Title
1 / 3
Title
2 / 3

Chronisch nierfalen was een van de eerste modules die Zilveren Kruis introduceerde. De module was – in overeenstemming met de opvattingen van de Nierpatiënten Vereniging en de Nierstichting – gericht op het stimuleren van thuishemodialyse. Zilveren Kruis wilde daarnaast een realistische prijs afspreken met aanbieders voor centrum- en thuishemodialyse. Bewustwording op beide punten was een belangrijk uitgangspunt. In 2016 is voor het eerst op basis van deze doelstellingen ingekocht. Hierbij is een realistische prijs opgesteld voor centrumhemodialyse en hemodialyse thuis, waarbij is afgesproken te streven naar minimaal vijf procent thuishemodialyse. Met deze aanpak hebben we bereikt dat klanten meer regie hebben over hun dialysebeleid als voor thuishemodialyse wordt gekozen. Voor de klant betekent dit een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Voor 2017 is besloten het beleid te concentreren tot het aanbieden van alle nierfunctie vervangende behandelingen en te streven naar tien procent thuishemodialyse.

Thuishemodialyse heeft een impuls gekregen
De informatievoorziening voor
de klant is verbeterd

In het traject van nierfunctie vervangende therapie heeft Zilveren Kruis zich hard gemaakt voor betere informatievoorziening voor onze klanten voor alle opties die hierin bestaan. Via Zorgverzekeraars Nederland is bewerkstelligd dat alle zorgverzekeraars in dit traject zijn meegegaan voor de driejarige projectperiode die eind 2016 van start is gegaan.

Title
3 / 3
Nierfalen

De module chronisch nierfalen heeft een ontwikkeling in gang gezet. Zilveren Kruis gaat deze ontwikkeling volgen in 2018 en evalueren in 2019.

Wat is voor u nog meer interessant

We hebben in nierfalen belangrijke
stappen gezet 

Onze klanten hebben ruimere mogelijkheden gekregen voor thuishemodialyse en hebben meer mogelijkheden om gezamenlijk te beslissen over welke nierfunctie vervangende behandeling gekozen wordt. Ook is implementatie van het traject “nierteam aan huis” landelijk geborgd. De doelstelling om voor hemodialyse een realistische prijs af te spreken heeft inzicht geboden in wat een realistische prijs is en wordt niet langer als afzonderlijk thema benoemd. We positioneren het als algemeen onderdeel van de medisch specialistische zorg

Chronisch nierfalen was een van de eerste modules die Zilveren Kruis introduceerde. De module was – in overeenstemming met de opvattingen van de Nierpatiënten Vereniging en de Nierstichting – gericht op het stimuleren van thuishemodialyse. Zilveren Kruis wilde daarnaast een realistische prijs afspreken met aanbieders voor centrum- en thuishemodialyse. Bewustwording op beide punten was een belangrijk uitgangspunt. In 2016 is voor het eerst op basis van deze doelstellingen ingekocht. Hierbij is een realistische prijs opgesteld voor centrumhemodialyse en hemodialyse thuis, waarbij is afgesproken te streven naar minimaal vijf procent thuishemodialyse. Met deze aanpak hebben we bereikt dat klanten meer regie hebben over hun dialysebeleid als voor thuishemodialyse wordt gekozen. Voor de klant betekent dit een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Voor 2017 is besloten het beleid te concentreren tot het aanbieden van alle nierfunctie vervangende behandelingen en te streven naar tien procent thuishemodialyse.

Thuishemodialyse heeft een impuls gekregen
De informatievoorziening voor
de klant is verbeterd

In het traject van nierfunctie vervangende therapie heeft Zilveren Kruis zich hard gemaakt voor betere informatievoorziening voor onze klanten voor alle opties die hierin bestaan. Via Zorgverzekeraars Nederland is bewerkstelligd dat alle zorgverzekeraars in dit traject zijn meegegaan voor de driejarige projectperiode die eind 2016 van start is gegaan.