Vergezichten voor onze
vijf klantgroepen zijn de
basis voor ons inkoopbeleid
in de komende jaren 
Vergezichten

De beheersing van zorgkosten en daarmee de betaalbaarheid van ons zorgstelsel vraagt om een visie op hoe het zorgaanbod moet veranderen om op korte en lange termijn beter aan te sluiten op de zorgvraag. We continueren onze aanpak om de focus bij zorginkoop te verschuiven van inkopen van zorgsegmenten naar inkopen van zorgmodules waarbij de klant centraal staat. De vraag is alleen welke modules de komende jaren het beste bijdragen aan de transformatie van het zorglandschap naar meer zelfregie, meer zorg thuis, hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

We selecteren vijf klantgroepen en
daarvoor ontwikkelen we een vergezicht

We hebben voor vijf klantgroepen gekozen die met elkaar gemeen hebben dat het om grote en herkenbare groepen gaat. Ze vormen de top vijf van ziektelast en samen vormen ze ongeveer 50% van de zorgkosten. Het gaat om: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek. We gaan onze zorgmodules vooral op deze groepen richten en in 2018 is dat al zichtbaar. Het zijn bovendien klantgroepen waarvan we verwachten dat de zorgbehoefte in de toekomst zal toenemen. Daarom vinden wij het belangrijk om juist voor deze vijf gebieden een meerjarige visie te ontwikkelen. 

Voor deze vijf klantgroepen ontwikkelen we in 2017 een vergezicht vanuit Zilveren Kruis met de ontwikkeling in de ziektebeelden, de incidentie, de technologische innovatie en de klantbehoefte. We richten ons in deze vergezichten op de vragen waar onze klanten eigen regie willen, waar kwaliteitsverbetering te bereiken is en waar de mogelijkheden zitten om de premie betaalbaar te houden. In 2017 gaan we met onze klanten en hun zorgaanbieders in gesprek over hoe we de zorg verbeteren. Dat vormt de basis voor de ontwikkeling van toekomstige zorgmodules.

1 / 2

We willen hierbij verbeteringen realiseren vanuit het klantperspectief. Het is onze ambitie onze klanten te ondersteunen bij zelfregie. Ook willen we voor hen de kwaliteit van zorg verbeteren en hen een financieel voordeel bieden. In de schets van wat we voor de vijf doelgroepen willen bereiken, vormen deze drie speerpunten in samenhang met elkaar de kern. Samen bepalen ze hoe de toekomstige zorginfrastructuur eruit moet komen zien en welke (beleids)ruimte nodig is om er regionaal – dus dicht bij de klant – invulling aan te geven. Zo maken we duidelijk wanneer de focus sec op de zorgkosten moet liggen, en op welke onderdelen we herkenbare – en mogelijk zelfs onderscheidende – meerwaarde kunnen bieden voor onze klanten.

Ons uitgangspunt is het klantperspectief

Vergezichten ontwikkelen doen we niet alleen. Het is van groot belang dat we hierin samen optrekken met onze klanten, de zorgaanbieders en de relevante belangenorganisaties. We zullen deze vergezichten in het derde kwartaal publiceren. 

Visieontwikkeling is samenwerking
2 / 2
Vergezichten voor onze
vijf klantgroepen zijn de
basis voor ons inkoopbeleid
in de komende jaren 
Vergezichten

De beheersing van zorgkosten en daarmee de betaalbaarheid van ons zorgstelsel vraagt om een visie op hoe het zorgaanbod moet veranderen om op korte en lange termijn beter aan te sluiten op de zorgvraag. We continueren onze aanpak om de focus bij zorginkoop te verschuiven van inkopen van zorgsegmenten naar inkopen van zorgmodules waarbij de klant centraal staat. De vraag is alleen welke modules de komende jaren het beste bijdragen aan de transformatie van het zorglandschap naar meer zelfregie, meer zorg thuis, hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

We hebben voor vijf klantgroepen gekozen die met elkaar gemeen hebben dat het om grote en herkenbare groepen gaat. Ze vormen de top vijf van ziektelast en samen vormen ze ongeveer 50% van de zorgkosten. Het gaat om: kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek. We gaan onze zorgmodules vooral op deze groepen richten en in 2018 is dat al zichtbaar. Het zijn bovendien klantgroepen waarvan we verwachten dat de zorgbehoefte in de toekomst zal toenemen. Daarom vinden wij het belangrijk om juist voor deze vijf gebieden een meerjarige visie te ontwikkelen. 

Voor deze vijf klantgroepen ontwikkelen we in 2017 een vergezicht vanuit Zilveren Kruis met de ontwikkeling in de ziektebeelden, de incidentie, de technologische innovatie en de klantbehoefte. We richten ons in deze vergezichten op de vragen waar onze klanten eigen regie willen, waar kwaliteitsverbetering te bereiken is en waar de mogelijkheden zitten om de premie betaalbaar te houden. In 2017 gaan we met onze klanten en hun zorgaanbieders in gesprek over hoe we de zorg verbeteren. Dat vormt de basis voor de ontwikkeling van toekomstige zorgmodules.

We selecteren vijf klantgroepen
en daarvoor ontwikkelen we een vergezicht

Ons uitgangspunt is het klantperspectief

We willen hierbij verbeteringen realiseren vanuit het klantperspectief. Het is onze ambitie onze klanten te ondersteunen bij zelfregie. Ook willen we voor hen de kwaliteit van zorg verbeteren en hen een financieel voordeel bieden. In de schets van wat we voor de vijf doelgroepen willen bereiken, vormen deze drie speerpunten in samenhang met elkaar de kern. Samen bepalen ze hoe de toekomstige zorginfrastructuur eruit moet komen zien en welke (beleids)ruimte nodig is om er regionaal – dus dicht bij de klant – invulling aan te geven. Zo maken we duidelijk wanneer de focus sec op de zorgkosten moet liggen, en op welke onderdelen we herkenbare – en mogelijk zelfs onderscheidende – meerwaarde kunnen bieden voor onze klanten.

Vergezichten ontwikkelen doen we niet alleen. Het is van groot belang dat we hierin samen optrekken met onze klanten, de zorgaanbieders en de relevante belangenorganisaties. We zullen deze vergezichten in het derde kwartaal publiceren. 

Visieontwikkeling is samenwerking