Medisch
Specialistische
Zorg

Onze klanten verwachten dat ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) kwalitatief goede zorg leveren tegen reële prijzen. Hierover maken we in 2018 afspraken. Ook willen klanten kiezen waar zij zorg krijgen. Steeds vaker is dit zorg die niet in het ziekenhuis of ZBC wordt geleverd. Medisch specialistische zorg is een krimpende sector. We maken met een groot deel van de aanbieders in onze kernregio meerjarige afspraken om verplaatsing van zorg naar huis te stimuleren.

We willen verplaatsing van zorg naar huis
mogelijk maken

Digitalisering maakt steeds meer zorgverlening op afstand mogelijk. Dit draagt bij aan de zelfregie van onze klanten en aan de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. En het sluit aan op ons uitgangspunt “dichtbij als het kan, verder weg als het moet”. Zilveren Kruis wil daarom zorg aan huis stimuleren. Zorg aan huis leveren én stoppen met het bieden van niet-gepaste zorg is niet zomaar gedaan. Daarom biedt Zilveren Kruis nu een meerjarige transitieafspraak. Deze afspraak geeft aanbieders gedurende drie jaar ruimte en tijd om te investeren in de transitie naar gepaste zorg en zorg aan huis. We nemen financiële belemmeringen weg door ziekenhuizen een compensatie te bieden voor hun vaste lasten. Deze meerjarige afspraak maken wij alleen met aanbieders die bereid zijn de transitie in te zetten én met wie we overeenstemming bereiken over reële prijzen en reële volumes.

Title
1 / 3
Title
2 / 3

Een actueel voorbeeld van een innovatie die tot meer zorg aan huis leidt is telebegeleiding bij hartfalen. Hierdoor nemen de polibezoeken en opnames in ziekenhuizen af. Met aanbieders met wie wij een transitieafspraak maken, delen we de gerealiseerde besparingen. Daarnaast vergoeden wij groei tegen marginale meerkosten. Aanbieders kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in bepaalde behandelingen en hier patiënten voor aantrekken. Zo faciliteren wij zorgverschuivingen tussen aanbieders.

We delen de besparingen bij een transitieafspraak 
Blijvende focus op reële prijzen en volumes

Voor de medisch specialistische zorg zetten we ons streven naar reële prijzen en volumes voort. Er zijn al belangrijke stappen gezet om onverklaarbare prijsverschillen tussen aanbieders onderling te verminderen. Klanten krijgen steeds meer inzicht in prijzen en stellen hier terecht vragen over. Aanbieders voelen hierdoor ook de urgentie om onverklaarbare prijsverschillen te verminderen. Zilveren Kruis wil toe naar een systeem van standaardprijzen. Hierbij willen we wel ruimte blijven bieden voor compensatie voor specifieke omstandigheden van een aanbieder. Om te komen tot reële volumes gaan we met aanbieders in gesprek over gepaste zorg. We geven hen benchmarkinformatie en maken inzichtelijk welke zorg niet aan de stand van wetenschap en praktijk voldoet. We pakken hiermee door op het initiatief van de aanbieders, die ook het belang zien van het stoppen met zorg die geen meerwaarde biedt voor patiënten. De door de NFU opgestelde “beter-niet-doen-lijst” met niet-effectieve medische handelingen is hier een goed voorbeeld van. Zo verbeteren we samen de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.

Title
3 / 3

Onze klanten verwachten dat ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) kwalitatief goede zorg leveren tegen reële prijzen. Hierover maken we in 2018 afspraken. Ook willen klanten kiezen waar zij zorg krijgen. Steeds vaker is dit zorg die niet in het ziekenhuis of ZBC wordt geleverd. Medisch specialistische zorg is een krimpende sector. We maken met een groot deel van de aanbieders in onze kernregio meerjarige afspraken om verplaatsing van zorg naar huis te stimuleren.

Medisch
Specialistische
Zorg

Wat is voor u nog meer interessant

Digitalisering maakt steeds meer zorgverlening op afstand mogelijk. Dit draagt bij aan de zelfregie van onze klanten en aan de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. En het sluit aan op ons uitgangspunt “dichtbij als het kan, verder weg als het moet”. Zilveren Kruis wil daarom zorg aan huis stimuleren. Zorg aan huis leveren én stoppen met het bieden van niet-gepaste zorg is niet zomaar gedaan. Daarom biedt Zilveren Kruis nu een meerjarige transitieafspraak. Deze afspraak geeft aanbieders gedurende drie jaar ruimte en tijd om te investeren in de transitie naar gepaste zorg en zorg aan huis. We nemen financiële belemmeringen weg door ziekenhuizen een compensatie te bieden voor hun vaste lasten. Deze meerjarige afspraak maken wij alleen met aanbieders die bereid zijn de transitie in te zetten én met wie we overeenstemming bereiken over reële prijzen en reële volumes.

We willen verplaatsing van zorg
naar huis mogelijk maken

Een actueel voorbeeld van een innovatie die tot meer zorg aan huis leidt is telebegeleiding bij hartfalen. Hierdoor nemen de polibezoeken en opnames in ziekenhuizen af. Met aanbieders met wie wij een transitieafspraak maken, delen we de gerealiseerde besparingen. Daarnaast vergoeden wij groei tegen marginale meerkosten. Aanbieders kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in bepaalde behandelingen en hier patiënten voor aantrekken. Zo faciliteren wij zorgverschuivingen tussen aanbieders.

We delen de besparingen bij een transitieafspraak 
Blijvende focus op reële prijzen en volumes

Voor de medisch specialistische zorg zetten we ons streven naar reële prijzen en volumes voort. Er zijn al belangrijke stappen gezet om onverklaarbare prijsverschillen tussen aanbieders onderling te verminderen. Klanten krijgen steeds meer inzicht in prijzen en stellen hier terecht vragen over. Aanbieders voelen hierdoor ook de urgentie om onverklaarbare prijsverschillen te verminderen. Zilveren Kruis wil toe naar een systeem van standaardprijzen. Hierbij willen we wel ruimte blijven bieden voor compensatie voor specifieke omstandigheden van een aanbieder. Om te komen tot reële volumes gaan we met aanbieders in gesprek over gepaste zorg. We geven hen benchmarkinformatie en maken inzichtelijk welke zorg niet aan de stand van wetenschap en praktijk voldoet. We pakken hiermee door op het initiatief van de aanbieders, die ook het belang zien van het stoppen met zorg die geen meerwaarde biedt voor patiënten. De door de NFU opgestelde “beter-niet-doen-lijst” met niet-effectieve medische handelingen is hier een goed voorbeeld van. Zo verbeteren we samen de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.