Medisch specialistische
zorg universitaire
medische centra

De acht UMC’s zijn voor Zilveren Kruis de natuurlijke samenwerkingspartners voor innovatie in het veld van de medisch specialistische zorg. Het vertrouwen dat we in deze rol van de UMC’s hebben, vertaalt zich in de wens om meerjarencontracten af te sluiten.

We gaan uit van wat een UMC uniek maakt

Voor de UMC’s wil Zilveren Kruis het beleid voortzetten dat al in gang is gezet. De onderverdeling in de vier categorieën algemene zorg, complexe zorg, topreferente zorg en topklinische zorg heeft meer duidelijkheid gegeven in de medisch specialistische zorg die in ons land wordt aangeboden.

De reistijd die onze klanten moeten maken voor hun zorg blijkt een werkbare indicator om vast te stellen of het om algemene of complexe zorg gaat. Ons uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gewone ziekenhuiszorg. Dit betekent dat we alleen extra financiële ruimte bieden voor die zorg die een UMC specifiek tot een UMC maakt. De al in gang gezette lijn om voor niet-planbare zorg op basis van nacalculatie te werken, zetten we voort.

Title
1 / 2
Title
2 / 2

Met drie van de acht UMC’s heeft Zilveren Kruis een tweejarig contract dat eind 2017 afloopt. We streven naar meerjarencontracten met alle UMC’s om de samenwerking te bevorderen. De UMC’s zijn onze natuurlijke samenwerkingspartners voor innovatie en hierin willen we hun regiefunctie versterkt gaan benutten. We verwachten van de UMC’s dat ze het voortouw nemen in de discussie over belangrijke dossiers als de traumazorg, de kwaliteitstandaard organisatie IC, het terugdringen van onnodige zorg en de spreiding en concentratie van oncologische zorg.

We willen graag met alle UMC’s
meerjarencontracten
Medisch specialistische
zorg universitaire
medische centra

De acht UMC’s zijn voor Zilveren Kruis de natuurlijke samenwerkingspartners voor innovatie in het veld van de medisch specialistische zorg. Het vertrouwen dat we in deze rol van de UMC’s hebben, vertaalt zich in de wens om meerjarencontracten af te sluiten.

Wat is voor u nog meer interessant

We gaan uit van wat een UMC uniek maakt

Voor de UMC’s wil Zilveren Kruis het beleid voortzetten dat al in gang is gezet. De onderverdeling in de vier categorieën algemene zorg, complexe zorg, topreferente zorg en topklinische zorg heeft meer duidelijkheid gegeven in de medisch specialistische zorg die in ons land wordt aangeboden.

De reistijd die onze klanten moeten maken voor hun zorg blijkt een werkbare indicator om vast te stellen of het om algemene of complexe zorg gaat. Ons uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gewone ziekenhuiszorg. Dit betekent dat we alleen extra financiële ruimte bieden voor die zorg die een UMC specifiek tot een UMC maakt. De al in gang gezette lijn om voor niet-planbare zorg op basis van nacalculatie te werken, zetten we voort.

Met drie van de acht UMC’s heeft Zilveren Kruis een tweejarig contract dat eind 2017 afloopt. We streven naar meerjarencontracten met alle UMC’s om de samenwerking te bevorderen. De UMC’s zijn onze natuurlijke samenwerkingspartners voor innovatie en hierin willen we hun regiefunctie versterkt gaan benutten. We verwachten van de UMC’s dat ze het voortouw nemen in de discussie over belangrijke dossiers als de traumazorg, de kwaliteitstandaard organisatie IC, het terugdringen van onnodige zorg en de spreiding en concentratie van oncologische zorg.

We willen graag met alle UMC’s
meerjarencontracten