Mondzorg

De vraag of een zorgverzekeraar een rol kan spelen in zorgverbetering in de mondzorg, hoeft niet af te hangen van de mate van contractering van de beroepsbeoefenaren. Vooral voor jeugd en voor kwetsbare ouderen ziet Zilveren Kruis voldoende ruimte om hierin haar rol te pakken voor zijn klanten.

Mondzorg
We richten ons op kinderen en
kwetsbare ouderen

De ambitie van Zilveren Kruis voor de mondzorg richt zich op twee specifieke doelgroepen: kinderen en kwetsbare ouderen. We zijn met de KNMT in gesprek over verbetering van de mondzorg voor kinderen, omdat we zien dat teveel kinderen niet de tandartspraktijk bezoeken voor de reguliere gebitscontrole. Zilveren Kruis heeft hierin een proactieve rol gespeeld in de afgelopen maanden en zal hier in 2018 mee door gaan. Wij willen samen met KNMT bij ouders bewustzijn creëren van het belang om met kinderen regelmatig naar de tandarts te gaan. Wij kunnen daarin helpen om misverstanden weg te nemen dat dit een effect heeft op het eigen risico van ouders. Verder ondersteunen we de rol van KNMT om tandartsen aan te sporen om met hun klanten het gesprek aan te gaan over de waarde van die reguliere controle van het kindergebit.

Title
1 / 3

Voor ouderen is er het project “De mond niet vergeten”.
Dit is gericht op de kwetsbare ouderen en de mondgezondheid.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.demondnietvergeten.nl.  

Title
2 / 3

Zilveren Kruis contracteert centra voor bijzondere tandheelkunde en jeugdtandverzorging. Het gaat hier om verplichte contractering met vaste tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit worden bepaald. Voor deze aanbieders is per 1 januari 2017 de overstap gemaakt van eenjarige naar driejarige contracten. Deze lopen tot eind 2019.

Meerjarenafspraken voor bijzondere
tandheelkunde en jeugdtandverzorging
We zetten het beleid contractering
prothesezorg voort

Voor het plaatsen van conventionele protheses en klikprotheses heeft Zilveren Kruis in 2017 een driejarige overeenkomst aangeboden. Hieraan is een addendum gekoppeld voor de tandarts-implantoloog dat ruimte geeft om machtigingsvrij twee implantaten in de onderkaak te plaatsen. In 2018 zetten we dit beleid voort en is het mogelijk een contract af te sluiten hiervoor. Met deze contracten vermindert de machtigingsstroom, waarmee zowel Zilveren Kruis als de tandartsen bijdragen aan verlaging van de administratieve lasten.

Title
3 / 3
Mondzorg

De vraag of een zorgverzekeraar een rol kan spelen in zorgverbetering in de mondzorg, hoeft niet af te hangen van de mate van contractering van de beroepsbeoefenaren. Vooral voor jeugd en voor kwetsbare ouderen ziet Zilveren Kruis voldoende ruimte om hierin haar rol te pakken voor zijn klanten.

We richten ons op kinderen en
kwetsbare ouderen

De ambitie van Zilveren Kruis voor de mondzorg richt zich op twee specifieke doelgroepen: kinderen en kwetsbare ouderen. We zijn met de KNMT in gesprek over verbetering van de mondzorg voor kinderen, omdat we zien dat teveel kinderen niet de tandartspraktijk bezoeken voor de reguliere gebitscontrole. Zilveren Kruis heeft hierin een proactieve rol gespeeld in de afgelopen maanden en zal hier in 2018 mee door gaan. Wij willen samen met KNMT bij ouders bewustzijn creëren van het belang om met kinderen regelmatig naar de tandarts te gaan. Wij kunnen daarin helpen om misverstanden weg te nemen dat dit een effect heeft op het eigen risico van ouders. Verder ondersteunen we de rol van KNMT om tandartsen aan te sporen om met hun klanten het gesprek aan te gaan over de waarde van die reguliere controle van het kindergebit.

Zilveren Kruis contracteert centra voor bijzondere tandheelkunde en jeugdtandverzorging. Het gaat hier om verplichte contractering met vaste tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit worden bepaald. Voor deze aanbieders is per 1 januari 2017 de overstap gemaakt van eenjarige naar driejarige contracten. Deze lopen tot eind 2019.

Meerjarenafspraken voor
bijzondere tandheelkunde
en jeugdtandverzorging

Voor het plaatsen van conventionele protheses en klikprotheses heeft Zilveren Kruis in 2017 een driejarige overeenkomst aangeboden. Hieraan is een addendum gekoppeld voor de tandarts-implantoloog dat ruimte geeft om machtigingsvrij twee implantaten in de onderkaak te plaatsen. In 2018 zetten we dit beleid voort en is het mogelijk een contract af te sluiten hiervoor. Met deze contracten vermindert de machtigingsstroom, waarmee zowel Zilveren Kruis als de tandartsen bijdragen aan verlaging van de administratieve lasten.

We zetten het beleid contractering
prothesezorg voort