Eerstelijns
diagnostiek

In 2016 is Zilveren Kruis gestart met de introductie van referentietarieven om de prijsverschillen in de eerstelijns diagnostiek aan te pakken. Voor 2018 zetten wij in op verdere vermindering van onverklaarbare prijsvariatie voor onze klanten, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid.


Title
Onze klanten mogen reële prijzen verwachten

Een groot deel van de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek wordt betaald vanuit het eigen risico van onze klanten. Om die reden willen wij onverklaarbare prijsvariatie voor onze klanten verder terugdringen. Voor bloedonderzoek hebben we hierin al veel bereikt.

We sturen met voorkeursaanbieders op
concentratie van het aanbod

Voor 2018 bieden we voorkeursaanbieders van eerstelijns diagnostiek een tweejarig contract aan. Voorkeursaanbieders zijn aanbieders die meewerken aan het terugdringen van onverklaarbare prijsvariatie. Deze voorkeursaanbieders bieden wij kansen om hun productie te laten groeien. Zo willen we concentratie van het aanbod bevorderen, waardoor de patiëntveiligheid en kwaliteit verbetert.

Zilveren Kruis zet in op doorontwikkeling
van de Prijszoeker 

en toegankelijkheid van eerstelijnsdiagnostiek in de eigen omgeving. De komende jaren breiden wij de Prijszoeker verder uit.

Eerstelijns
diagnostiek

In 2016 is Zilveren Kruis gestart met de introductie van referentietarieven om de prijsverschillen in de eerstelijns diagnostiek aan te pakken. Voor 2018 zetten wij in op verdere vermindering van onverklaarbare prijsvariatie voor onze klanten, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid.


Huisartsen en Intergrale Zorg
Wat is voor u nog meer interessant?
Medisch Specialistische Zorg

Een groot deel van de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek wordt betaald vanuit het eigen risico van onze klanten. Om die reden willen wij onverklaarbare prijsvariatie voor onze klanten verder terugdringen. Voor bloedonderzoek hebben we hierin al veel bereikt.

Onze klanten mogen reële prijzen verwachten
Zilveren Kruis zet in op doorontwikkeling
van de Prijszoeker 

Voor 2018 bieden we voorkeursaanbieders van eerstelijns diagnostiek een tweejarig contract aan. Voorkeursaanbieders zijn aanbieders die meewerken aan het terugdringen van onverklaarbare prijsvariatie. Deze voorkeursaanbieders bieden wij kansen om hun productie te laten groeien. Zo willen we concentratie van het aanbod bevorderen, waardoor de patiëntveiligheid en kwaliteit verbetert.

We sturen met voorkeursaanbieders op
concentratie van het aanbod

Omdat wij prijstransparantie richting onze klanten belangrijk vinden, hebben wij in 2016 als eerste verzekeraar in Nederland een Prijszoeker geïntroduceerd. De Prijszoeker geeft inzicht in de kosten en toegankelijkheid van eerstelijnsdiagnostiek in de eigen omgeving. De komende jaren breiden wij de Prijszoeker verder uit.