Geboortezorg

Voor geboortezorg heeft Zilveren Kruis in 2017 een tweejarig contract afgesloten met aanbieders van eerstelijns verloskunde, kraamzorg, echocentra en geboortecentra. Dit betekent dat we voor 2018 geen nieuw beleid ontwikkelen en in principe geen nieuwe aanbieders toelaten. Voor de ontwikkeling van integrale geboortezorg organisaties is de beleidsontwikkeling in 2017 gestart. We zetten dit beleid voor 2018 – behoudens kleine aanpassingen – voort.

1 / 1
Integrale bekostiging voor integrale
geboortezorg organisaties

In 2017 is in de eerste regio’s de overstap gemaakt naar integrale geboortezorg. Voor 2018 willen we vooral leren van de eerste wederzijdse ervaringen met deze integrale geboortezorgorganisaties. Hierbij zullen we onder andere kijken naar de gekozen organisatievormen, de financiële impact en de ervaringen van onze klanten. Aanbieders die de overstap willen maken van monodisciplinaire bekostiging naar integrale bekostiging kunnen dat aangeven. We verwachten voor 2018 dat een aantal aanbieders van deze mogelijkheid gebruik zal maken, zodat aan het einde van dat jaar een kwart deze overstap zal hebben gemaakt. Onze beleidslijn sluit aan bij het gedachtegoed van integrale bekostiging, die ervan uitgaat dat samenwerking bij uitstek de basis is om tot betere zorgkwaliteit te komen. De overgang naar integrale bekostiging vindt budgetneutraal plaats.

Title

Voor geboortezorg heeft Zilveren Kruis in 2017 een tweejarig contract afgesloten met aanbieders van eerstelijns verloskunde, kraamzorg, echocentra en geboortecentra. Dit betekent dat we voor 2018 geen nieuw beleid ontwikkelen en in principe geen nieuwe aanbieders toelaten. Voor de ontwikkeling van integrale geboortezorg organisaties is de beleidsontwikkeling in 2017 gestart. We zetten dit beleid voor 2018 – behoudens kleine aanpassingen – voort.

Geboortezorg

Wat is voor u nog meer interessant

In 2017 is in de eerste regio’s de overstap gemaakt naar integrale geboortezorg. Voor 2018 willen we vooral leren van de eerste wederzijdse ervaringen met deze integrale geboortezorgorganisaties. Hierbij zullen we onder andere kijken naar de gekozen organisatievormen, de financiële impact en de ervaringen van onze klanten. Aanbieders die de overstap willen maken van monodisciplinaire bekostiging naar integrale bekostiging kunnen dat aangeven. We verwachten voor 2018 dat een aantal aanbieders van deze mogelijkheid gebruik zal maken, zodat aan het einde van dat jaar een kwart deze overstap zal hebben gemaakt. Onze beleidslijn sluit aan bij het gedachtegoed van integrale bekostiging, die ervan uitgaat dat samenwerking bij uitstek de basis is om tot betere zorgkwaliteit te komen. De overgang naar integrale bekostiging vindt budgetneutraal plaats.

Integrale bekostiging voor integrale geboortezorg organisaties