Kinderdiabetes

Voor kinderen met diabetes willen we een situatie creëren waarin ze meer kind kunnen zijn. Hoewel diabetes een ingrijpende ziekte is, vinden we dat deze kinderen gewoon moeten kunnen meedoen op school en kunnen spelen. Ook willen we de ouders ondersteunen, omdat de ziekte ook hen een zorglast bezorgt. Samen met Diabetesvereniging Nederland en het veld werken we daarom hard aan oplossingen voor kinderen met diabetes én hun ouders.

We versoepelen de transitiefase van
kinderarts naar internist

Bij de oplossingen die Zilveren Kruis wil bieden om de zorg voor kinderen met diabetes te verbeteren, liggen verschillende mogelijkheden open. Een ervan is de transitiefase van kinderarts naar internist middels financiering soepeler te laten verlopen. Die fase is nu niet in alle ziekenhuizen even goed geregeld, en waar dit tekort schiet liggen bij het kind therapieontrouw en het niet nakomen van controleafspraken op de loer. Door samenwerking tussen de kinderarts en de internist te faciliteren, hopen we deze transitiefase meer geleidelijk en daarmee succesvoller te laten verlopen.

Title
1 / 2
Title
2 / 2

Verder willen we stimuleren dat gegevens van kinderen met diabetes beter worden verzameld en geregistreerd. Deze registratie levert belangrijke data op over de behandeling en over de opvolging daarvan in de tijd.

Ook zetten we, samen met Diabetesvereniging Nederland, in op zorgeloos werken voor ouders. We constateren bij werkgevers onbegrip over het feit dat ouders soms even acuut uit de werksituatie moeten stappen om er voor hun kind te zijn. We willen werkgevers faciliteren om hier soepeler mee om te gaan.

Op dit moment is er een app in ontwikkeling, die het meten van koolhydraten eenvoudiger maakt: de combinatie van een voedingsweegschaal en koolhydratenbepalings-app is uniek. Gebruikmaken van deze app biedt kinderen meer zelfstandigheid in hun menusamenstelling. We volgen de ontwikkeling van de app dan ook nauwlettend. Dit geldt ook voor de mogelijkheid van “meten zonder prikken”. Kinderen met diabetes hebben nu vaak bloedende vingers van het prikken. We juichen het daarom toe als er snel een goed alternatief komt voor het bepalen van de bloedglucose, zonder dat hier zes keer per dag een vingerprik voor nodig is. Daarnaast volgen we ook andere ontwikkelingen, zoals de kunstmatige alvleesklier, op de voet.

We volgen ontwikkelingen en spelen hierop in
Kinderdiabetes

Voor kinderen met diabetes willen we een situatie creëren waarin ze meer kind kunnen zijn. Hoewel diabetes een ingrijpende ziekte is, vinden we dat deze kinderen gewoon moeten kunnen meedoen op school en kunnen spelen. Ook willen we de ouders ondersteunen, omdat de ziekte ook hen een zorglast bezorgt. Samen met Diabetesvereniging Nederland en het veld werken we daarom hard aan oplossingen voor kinderen met diabetes én hun ouders.

We versoepelen de transitiefase van
kinderarts naar internist

Bij de oplossingen die Zilveren Kruis wil bieden om de zorg voor kinderen met diabetes te verbeteren, liggen verschillende mogelijkheden open. Een ervan is de transitiefase van kinderarts naar internist middels financiering soepeler te laten verlopen. Die fase is nu niet in alle ziekenhuizen even goed geregeld, en waar dit tekort schiet liggen bij het kind therapieontrouw en het niet nakomen van controleafspraken op de loer. Door samenwerking tussen de kinderarts en de internist te faciliteren, hopen we deze transitiefase meer geleidelijk en daarmee succesvoller te laten verlopen.

Verder willen we stimuleren dat gegevens van kinderen met diabetes beter worden verzameld en geregistreerd. Deze registratie levert belangrijke data op over de behandeling en over de opvolging daarvan in de tijd.

Ook zetten we, samen met Diabetesvereniging Nederland, in op zorgeloos werken voor ouders. We constateren bij werkgevers onbegrip over het feit dat ouders soms even acuut uit de werksituatie moeten stappen om er voor hun kind te zijn. We willen werkgevers faciliteren om hier soepeler mee om te gaan.

Op dit moment is er een app in ontwikkeling, die het meten van koolhydraten eenvoudiger maakt: de combinatie van een voedingsweegschaal en koolhydratenbepalings-app is uniek. Gebruikmaken van deze app biedt kinderen meer zelfstandigheid in hun menusamenstelling. We volgen de ontwikkeling van de app dan ook nauwlettend. Dit geldt ook voor de mogelijkheid van “meten zonder prikken”. Kinderen met diabetes hebben nu vaak bloedende vingers van het prikken. We juichen het daarom toe als er snel een goed alternatief komt voor het bepalen van de bloedglucose, zonder dat hier zes keer per dag een vingerprik voor nodig is. Daarnaast volgen we ook andere ontwikkelingen, zoals de kunstmatige alvleesklier, op de voet.

We volgen ontwikkelingen en spelen hierop in