Met onze inkoop willen we
drie ambities realiseren
Herkenbaar van waarde voor onze verzekerden 

23 Beleidsonderwerpen

5 klantgroepen

1 / 4

Zorgverlening mogelijk maken 

Klanten verwachten van ons dat als ze zorg nodig hebben, deze toegankelijk is. Daarom willen we zorgverleners zo min mogelijk afleiden van het verlenen van zorg. Dat creëert meer tijd voor zorg voor onze verzekerden. Voor hulpmiddelen gebruiken we daarom de mogelijkheden van meerjarige contractering. We kijken kritisch naar de procedures rond het afgeven van machtigingen. We willen die uitsluitend toepassen  waar ze nodig zijn en onderzoeken de mogelijkheden voor digitaliseren en vereenvoudigen. Bij deze ambitie hoort nadrukkelijk ook aandacht voor het beheersen van zorgkosten. Zoals al aangekondigd, ligt hier de focus op bij MSZ en GGZ maar ook bij de segmenten wijkverpleging, zorg in de wijk, eerstelijnsverblijf en zintuiglijke gehandicapten vraagt de zorgkosten ontwikkeling om beheersing.

Ambitie 1 

2 / 4

Herkenbare verbeteringen
in de zorg realiseren

Onze tweede ambitie is om de zorg herkenbaar te verbeteren. De zorg is hoogstaand in ons land, maar toch zijn verbeteringen mogelijk of zijn zelfs doorbraken nodig. We hebben vijf klantgroepen gekozen waarop we ons de komende jaren bij deze ambitie concentreren. Het gaat om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek. Onze speerpunten voor deze groepen zijn het versterken van zelfregie, relevante kwaliteit herkenbaar verbeteren en kostenvoordeel. Met de zorgmodules willen we deze doelen realiseren voor klantgroepen.

In 2018 introduceren we een aantal nieuwe modules. Deze hebben we in 2017 samen met de patiënt ontwikkeld. We continueren “zorg in de wijk” en “wondzorg” als aparte modules.  Een aantal modules die we in het verleden hebben ontwikkeld, zijn onderdeel geworden van het reguliere segmentsgewijze zorginkoopbeleid. Het gaat om depressie (zie GGZ), nierfalen (zie MSZ) en oncologie (zie MSZ) .

Ambitie 2

3 / 4

De kern van deze ambitie is dat we onderscheidend willen zijn, zodat onze klanten individueel en direct voordeel ervaren van de zorginkoop van Zilveren Kruis.

Onderscheidend zijn voor
Zilveren Kruis verzekerden

Ambitie 3

4 / 4
Met onze inkoop willen we
drie ambities realiseren
Herkenbaar van waarde voor onze verzekerden 

Ambitie 1

Zorgverlening
mogelijk maken

1

2

Ambitie 2

Herkenbare verbeteringen in de zorg realiseren

Ambitie 3

Onderscheidend zijn
voor Zilveren Kruis
verzekerden

3

Zorgverlening mogelijk maken 

Ambitie 1 

Klanten verwachten van ons dat als ze zorg nodig hebben, deze toegankelijk is. Daarom willen we zorgverleners zo min mogelijk afleiden van het verlenen van zorg. Dat creëert meer tijd voor zorg voor onze verzekerden. Voor hulpmiddelen gebruiken we daarom de mogelijkheden van meerjarige contractering. We kijken kritisch naar de procedures rond het afgeven van machtigingen. We willen die uitsluitend toepassen  waar ze nodig zijn en onderzoeken de mogelijkheden voor digitaliseren en vereenvoudigen. Bij deze ambitie hoort nadrukkelijk ook aandacht voor het beheersen van zorgkosten. Zoals al aangekondigd, ligt hier de focus op bij MSZ en GGZ maar ook bij de segmenten wijkverpleging, zorg in de wijk, eerstelijnsverblijf en zintuiglijke gehandicapten vraagt de zorgkosten ontwikkeling om beheersing.

Paramedie
ELV (Eerstelijns Verblijf)
ELD (Eerstelijns Diagnostiek)
Geboortezorg
GRZ (Geriatrische Zorg)
GGZ
Huisartsen en integrale zorg
Hulpmiddelen
Intramurale farmacie
Mondzorg
Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)
Medisch Specialistische Zorg
MSZ UMC (Universitair Medisch Centrum)
Wijkverpleging
Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Herkenbare verbeteringen
in de zorg realiseren

Onze tweede ambitie is om de zorg herkenbaar te verbeteren. De zorg is hoogstaand in ons land, maar toch zijn verbeteringen mogelijk of zijn zelfs doorbraken nodig. We hebben vijf klantgroepen gekozen waarop we ons de komende jaren bij deze ambitie concentreren. Het gaat om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met kanker, mensen met psychisch lijden en mensen met hart- en vaatproblematiek. Onze speerpunten voor deze groepen zijn het versterken van zelfregie, relevante kwaliteit herkenbaar verbeteren en kostenvoordeel. Met de zorgmodules willen we deze doelen realiseren voor klantgroepen.

In 2018 introduceren we een aantal nieuwe modules. Deze hebben we in 2017 samen met de patiënt ontwikkeld. We continueren “zorg in de wijk” en “wondzorg” als aparte modules.  Een aantal modules die we in het verleden hebben ontwikkeld, zijn onderdeel geworden van het reguliere segmentsgewijze zorginkoopbeleid. Het gaat om depressie (zie GGZ), nierfalen (zie MSZ) en oncologie (zie MSZ) .

Ambitie 2

Kinderdiabetes (nieuw in 2018)
Ouderen langer thuis (nieuw in 2018)
Hartzorg thuis (nieuw in 2018)
Oncologie (nieuw in 2018)
Extramurale farmacie (nieuw in 2018)
Zorg in de wijk
Wondzorg (2017)
Depressie (2017)
Prestatie inkoop geboortezorg (2016)
Nierfalen (2016)

De kern van deze ambitie is dat we onderscheidend willen zijn, zodat onze klanten individueel en direct voordeel ervaren van de zorginkoop van Zilveren Kruis.

Onderscheidend zijn voor
Zilveren Kruis verzekerden

Ambitie 3

Pro Life